Allies Ligtvoet

Allies woont sinds 2007 met veel plezier in Overloon, een mooi, bosrijk en groen dorp in onze prachtige gemeente Land van Cuijk met zijn heerlijke natuur, cultuur en historie. Politiek heeft zij altijd erg interessant gevonden. Zij is al vanaf haar tienertijd steeds enthousiast geweest over de ideeën van voorheen PPR en later GroenLinks met betrekking tot mens, dier en natuur. Ook binnen GroenLinksPvdA  staan deze opvattingen voor haar nog steeds centraal. Momenteel brengt zij haar idealen als burgerlid in praktijk.

Allies is politiek actief vanaf 2000. Natuurlijk wil zij dat de maatschappelijke zorg en ondersteuning voor mensen goed geregeld wordt en natuurlijk vindt zij het belangrijk dat we een wakend oog houden op de leefbaarheid in de kleine kernen, dat iedereen een woning heeft, maar het speerpunt voor het Land van Cuijk (en voor Nederland en voor de wereld) is voor haar op dit moment klimaat en milieu.

Het motto van Allies is: een beter milieu begint bij onszelf. We moeten de uitstoot van CO2 en broeikasgassen verlagen en de natuur en de biodiversiteit versterken om ervoor te zorgen dat er voor onze kinderen en kleinkinderen een gezond leefklimaat blijft bestaan. Daartussen moeten we een evenwicht zien te vinden. Vanuit ieders achtergrond roepen we om meer landbouwgrond, meer bouwgrond, meer grond voor infrastructuur, meer ruimte voor toerisme en meer grond voor natuur. Lastige keuzes die we moeten maken.

Dat kunnen wij als politieke partij niet alleen. We moeten het samen doen. Niet louter door regelgeving maar door overleg. Met zijn allen aan tafel gaan, ideeën uitwisselen en ons met elkaar beraden over de te zetten stappen. Daar wil Allies zich voor inzetten, zodat we onze groene parel behouden en onze inwoners een toekomst kunnen bieden. Maar ook de woningbouw heeft speciale interesse van Allies. Voor iedereen een geschikte woonruimte en voor de ouderen onder ons passende zorgverlening. Om die reden is Allies ook lid van de cliëntenraad Pantein Thuiszorg.

Naast haar werk in de politiek is zij gepensioneerd docente Nederlands, maar zo nu en dan nog steeds graag aan het werk. Ze heeft een man, twee dochters en vier kleinkinderen.