Léon Kamps

Léon woont in Grave. Sinds 1999 is hij politiek actief, eerst voor de PvdA, later voor VPGrave ( een lokale politieke partij van origine bestaande uit leden GroenLinks, PvdA, SP en D66). Sinds 2022 is Léon voor GroenLinks-PvdA lid van de commissie Omgeving. Binnen de commissie houdt hij zich voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ontwikkelingen, Volkshuisvesting en Grondzake.

Léon is een maatschappelijk betrokken persoon die sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Een belangrijk punt vindt hij dat er voldoende betaalbare ( waaronder sociale huur) woningen worden gebouwd. Zijn stellingname is dan ook: “ Geef de jeugd in het Land van Cuijk de toekomst, bouw betaalbare woningen!”

Léon is getrouwd met Jenneke van Dongen en samen hebben ze drie zonen. Hij is momenteel werkzaam bij de gemeente Berg en Dal als beleidsadviseur Grondzaken. Naast lid van de commissie Omgeving is hij lid van de commissie van toezicht van de Penitentiaire Inrichting Oosterhoek in Grave, lid van de regio-commissie Raam van het waterschap Aa en Maas en lid van het bestuur van de stichting Vrienden van het Stadsmuseum Grave. Daarnaast is hij medebeheerder van de Facebookpagina “Land van Cuijk in Beeld 2.0.

Neem contact op met Léon: l.kamps@outlook.com

Volg hem op: Facebook