Een interview met fractievoorzitter Mike van Diemen

Mike is fractievoorzitter van de gezamenlijke GroenLinks-PvdA fractie sinds de herindelingsverkiezingen van november 2021. Hiervoor was hij 4 jaar fractievoorzitter van GroenLinks in Cuijk. In de laatste jaren werkten GroenLinks en PvdA daar al intensief samen. Samen verder gaan als een fractie na de laatste verkiezingen was een logisch gevolg. Daarmee liepen ze vooruit op de landelijke samenwerking.

GroenLinks en Pvda werken nu al ruim 2 jaar als één fractie samen in Land van Cuijk. Hoe bevalt deze samenwerking?
De samenwerking bevalt heel goed! Inmiddels is al bijna niet meer te merken wie oorspronkelijk van de GroenLinks of PvdA tak kwam, maar werken we echt als één team aan een groene, sociale en progressieve gemeente. Inhoudelijk zitten we helemaal op dezelfde lijn en door onze samenwerking kunnen we het linkse geluid in de gemeenteraad en in de coalitie veel harder laten klinken.

Ook op landelijk en Europees niveau wordt er steeds intensiever samengewerkt tussen GroenLinks en PvdA. Wat vind je van deze ontwikkeling?
Ik moet zeggen dat ik daar in het begin een beetje huiverig voor was, maar inmiddels zie je ook op landelijke schaal dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Het zorgt voor een nog sterker groen en een nog sterker sociaal geluid. Dat is precies wat Nederland en Europa nodig hebben.

In jouw portefeuille zitten de thema’s: duurzaamheid, natuur, landbouw en energie. Wat motiveert jou om je in te zetten voor deze onderwerpen?
Ik ben zes jaar geleden de politiek ingestapt, met name omdat ik vond dat ik iets moest doen aan de klimaatcrisis. We zien inmiddels de wereld om ons heen veranderen en we merken met steeds extremere regen en hitte dat die verandering ons rechtstreeks raakt. Ik voel mij onderdeel van een generatie van jonge mensen die deze verandering niet accepteert, maar bestrijdt. Die de natuur wil beschermen en versterken, die zo snel mogelijk om wil schakelen naar duurzame energie en die eist dat er iets verandert in ons landbouwsysteem. Voor die generatie en die hoognodige verandering wil ik een stem zijn in de gemeenteraad.

Wat heeft GroenLinks-PvdA in de afgelopen twee jaar al bereikt binnen deze thema’s?
Heel veel! We hebben een nieuwe energievisie vastgesteld, waarmee we grootschalige zonne- en windenergie beter mogelijk maken en grote mestfabrieken en houtige biomassa juist uitsluiten. We gaan alle gemeentelijke gebouwen verduurzamen voor 2030, hebben een ruime duurzaamheidslening voor het verduurzamen van je eigen huis en we zetten volop in op het planten van meer bomen en het aanleggen van meer wadi’s om de extreme effecten van klimaatverandering op te vangen. Binnenkort stellen we een natuurvisie vast, waarmee we meer natuur aanleggen, natuurgebieden verbinden en ook binnen dorpen en wijken zorgen voor een groenere, natuurlijke omgeving. En het komende jaar werken we aan een nieuwe landbouwvisie, waarin we onder andere met ons pachtbeleid voorrang gaan geven aan duurzame boeren op gemeentegrond.

Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots ben ik op de natuurvisie die we gaan vaststellen. In de oude gemeente Cuijk heb ik vier jaar lang gevraagd hoe het toch eigenlijk kan dat we geen stip op de horizon hebben voor de natuur en biodiversiteit in onze gemeente. Nu na de herindeling zetten we die stip wel en zorgen we er met een uitvoeringsprogramma ook voor dat woorden worden omgezet in daden. We gaan tienduizenden extra bomen planten, we gaan (landbouw)gronden natuurlijk inrichten zodat bestaande gebieden met elkaar verbonden raken, we gaan kortgezegd ervoor zorgen dat de teloorgang van de biodiversiteit die we al jaren zien in onze gemeente een halt wordt toegeroepen. Daarmee lopen we als Land van Cuijk straks ver vooruit op andere gemeentes in Nederland.

Waar ga jij je nog hard voor maken de komende tijd?
Zoals ik al zei komen er nog spannende jaren aan, met bijvoorbeeld het nieuwe landbouwbeleid, nieuwe regels voor pachtgronden of de plannen voor duurzame, gasloze verwarming in de gemeente. Bij al die plannen ga ik me hard maken voor zo groen mogelijke keuzes en zo snel mogelijke actie om onze gemeente te verduurzamen.

 Wil je verder nog iets kwijt?
Als fractievoorzitter heb ik natuurlijk ook veel contact met de andere partijen in onze gemeenteraad en probeer ik de samenwerking met die partijen zo goed mogelijk vorm te geven. Waar ik ook trots op ben is dat wij als fractie goed de verbinding met die andere partijen kunnen leggen en samen onze gemeente een stap verder kunnen brengen. Door die goede samenwerking denk ik dat wij na deze vier jaar het grootste gedeelte van ons verkiezingsprogramma hebben kunnen uitvoeren, daar blijven we in ieder geval voor gaan!