Een interview met raadslid Esmee van der Ham

Esmee is sinds eind 2020 raadslid voor de gezamenlijke GroenLinks-PvdA fractie. Toch is ze niet nieuw binnen de gemeenteraad. Ze is namelijk al politiek actief sinds 2013.

Esmee, kun je iets vertellen over jouw politieke carrière? Wat heeft jou bewogen om politiek actief te worden en wat is het pad dat je hebt doorlopen?
Ik heb altijd al graag van alles gedaan. Op de middelbare school en op de Han zat ik in de leerlingenraad, deed ik mee aan het Model European Parlement en was ik lid van de debatclub. Toen ik bijna 18 was, kwamen er weer gemeenteraadsverkiezingen. De lokale PvdA wilde graag verjongen. De toenmalige fractievoorzitter kende ik en hij vroeg me persoonlijk of ik op de lijst wilde staan en actief wilde worden in de lokale politiek. Het leek me wel interessant, dus ik besloot het te proberen en meer dan 10 jaar later zit ik nog steeds in de politiek. Van die 10 jaar ben ik de eerste 6 jaar commissielid geweest en sinds ongeveer 4 jaar raadslid.

In jouw portefeuille zitten de thema’s: financiën, bedrijvigheid, recreatie en toerisme, sport, kunst en cultuur en integratie. Wat motiveert jou om je in te zetten voor deze onderwerpen?
Ik zet me in voor deze thema’s omdat ik geloof dat een eerlijke en inclusieve samenleving belangrijk is voor iedereen. Financiën beheren is nodig om een solide basis voor onze gemeenschap te hebben. Bedrijvigheid zorgt voor economische groei en recreatie en toerisme versterken de lokale economie en zorgen voor ontspanning. Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor de gemeenschap en zorgen voor verbinding en persoonlijke groei. Integratie is essentieel zodat iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt in onze gemeente.

Wat heeft GroenLinks-PvdA in de afgelopen twee jaar al bereikt binnen deze thema’s?
In de afgelopen twee jaar hebben we veel bereikt. We hebben betaalbaar wonen als recht verankerd in onze woonvisie. Dankzij het succes in Boxmeer proberen we nu overal een prikkelarme kermis te organiseren, zodat iedereen kan genieten van deze traditie. Er is een starterslening gekomen om jonge mensen te helpen bij het kopen van hun eerste huis. Daarnaast zijn we bezig met het makkelijker maken van het organiseren van evenementen. We hebben ook een cultureel erfgoedplatform opgericht en werken aan een centraal orgaan voor het cultuuraanbod voor jeugd. Deze maatregelen hebben samen gezorgd voor meer sociale verbinding in onze gemeente.

Waar ga jij je nog hard voor maken de komende tijd?
De komende tijd wil ik me inzetten voor goede opvang voor asielzoekers, waarbij we het huidige niveau minstens willen behouden. Daarnaast wil ik werken aan een visie op sport, waarbij we gaan voor kwaliteit boven kwantiteit. Hetzelfde geldt voor ons onderwijsaanbod, maar ook voor bijvoorbeeld speeltuinen. Ook wil ik kijken hoe we verschillende projecten zo inclusief mogelijk kunnen aanpakken, zoals sport, cultuur en speeltuinen. Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht achtergrond of situatie, zich welkom en betrokken voelt in onze gemeenschap.

Wil je verder nog iets kwijt?
We moeten blijven werken aan een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis voelt.