Een MFA in Vierlingsbeek

Tijdens de laatste raadsvergadering lag een voorstel voor om bij het huidige gemeenschapshuis, de Joffershof, een grote zaal te bouwen en het overige deel te revitaliseren. De inwoners van Vierlingsbeek waren niet enthousiast over dit voorstel. Al jaren wordt er gesproken over een MFA in de leegstaande Laurentiuskerk, die door een aantal inwoners is gekocht. Mogelijkheden stranden steeds omdat de exploitatie niet sluitend te maken is.

Twee partijen kwamen met een amendement om de Laurentiuskerk voor € 2.6 miljoen te verbouwen. Tevens moet er voor ruim € 800.000,- aan zelfwerkzaamheid uitgevoerd worden, dus bouwwerkzaamheden zelf uitgevoerd door de inwoners van Vierlingsbeek, aangevuld met aan te vragen subsidies. Tot slot moet de verbouwde kerk voor € 1,- overgedragen worden aan de gemeente Land van Cuijk zodat het groot onderhoud van de MFA bij de gemeente komt te liggen. Zelfs dan, was het voorstel financieel niet dicht te rekenen. Kosten voor de gemeente, jaarlijks, ongeveer € 190.000,-  en er blijven grote twijfels over een sluitende exploitatie van de MFA. Als de exploitatie niet sluitend is, betekent dit dat de MFA meteen failliet zou zijn.

GroenLinks-PvdA heeft om drie redenen grote moeite met dit amendement.

  • Ten eerste, de gemeente Land van Cuijk moet de komende jaren miljoenen bezuinigen. Het is niet passend om een besluit te nemen waardoor je nog € 190.000,- extra moet bezuinigen.
  • Ten tweede, de raad moet besluiten nemen over alle kernen. Bijvoorbeeld Katwijk en Vianen zijn ook bezig met plannen om hun kerk als gemeenschapsvoorziening te verbouwen. Ook deze kernen moeten in de toekomst geholpen kunnen worden, dat kan niet als we alle middelen al aan andere kernen hebben uitgegeven.
  • Ten derde, er zijn grote zorgen over de hoogte van de huurtarieven die de toekomstige gebruikers, de verenigingen, moeten gaan betalen. Daarom kwam GroenLinks-PvdA met een aanpassing van het eerdergenoemde amendement. Eerst moesten de toekomstige gebruikers bevestigen dat zij de noodzakelijke huurtarieven kunnen en willen betalen, dan kan er pas verdere uitvoering gegeven worden aan de plannen.

Het voorstel van GroenLinks -PvdA is verworpen met 18 tegen en 17 voorstemmen. Het amendement om de MFA in de kerk te realiseren is met 18 voor en 17 tegen aangenomen.