Gemeente kiest voor gezonde en duurzame mobiliteit

In de vergadering van 14 december 2023 is in de gemeenteraad van Land van Cuijk het Mobiliteitsplan van GroenLinks-PvdA wethouder Antoinette Maas vastgesteld. Dit plan is een lange termijnvisie op de mobiliteit binnen deze gemeente, dus over de bereikbaarheid van de gemeente via de fiets, het OV, de auto en meer. In het Land van Cuijk wordt met dit plan een vooruitblik gegeven op de mobiliteit tot 2024. Er staan nog weinig concrete maatregelen in het plan, omdat er nog een apart uitvoeringsprogramma wordt geschreven. Toch zijn we nu al erg tevreden met dit mobiliteitsplan.

Een voor GroenLinks-PvdA belangrijk onderdeel is het behoud van de leefbaarheid van de kernen onze gemeente. Om deze leefbaarheid te behouden moet er gewerkt aan een transitie op het gebied van mobiliteit. Er moet als het ware een kanteling komen in het denken over mobiliteit: om in het kader van de klimaatcrisis onze ecologische voetdruk te verkleinen komt de langzame verkeersdeelnemer, zoals de voetganger en fietser, meer centraal te staan in de nieuwe plannen van de gemeente. Maar ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto van alle kernen is belangrijk om de leefbaarheid te vergroten.

In het Mobiliteitsplan ligt de nadruk op meer gezonde en duurzame mobiliteit. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar het verminderen van het aantal verkeersbewegingen met de auto en juist het fietsen te bevorderen. Dit was ook het uitgangspunt van onze partij en stond centraal in ons verkiezingsprogramma. We zien ook dat een aantal (snel)fietsroutes op dit moment ontbreken, denk daarbij aan Venray-Boxmeer- Cuijk of Cuijk-Mill-Uden. Deze routes, maar ook de route Grave – Cuijk staan nu wel in het mobiliteitsplan en er wordt onderzocht hoe we snelle fietsverbindingen tussen deze grotere kernen kunnen aanleggen.

Ook is er extra aandacht voor het openbaar vervoer en deelmobiliteit. In het plan willen we de openbaar vervoersverbindingen naar plaatsen zoals Den Bosch en Eindhoven verbeteren. Daarbij gaan we niet zomaar voor een verbinding met buslijnen, maar zetten we in op hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dat betekent dat het openbaar vervoer in onze gemeente niet alleen goed bereikbaar moet zijn, maar dat er bijvoorbeeld ook een zeker comfort, uitstraling en doorstroming van het openbaar vervoer moet zijn. Wij zijn blij dat we als gemeente kiezen voor deze ambitieuze insteek.

In 2024 komt het college met een uitvoeringsplan van het Mobiliteitsplan waarbij op basis van prioriteiten keuzes worden gemaakt voor de toekomst. GroenLinks-PvdA zal daarbij blijven gaan voor het stimuleren van de fiets boven de auto, autoluwe centra en hoogwaardig openbaar vervoer. Met deze mobiliteitsvisie zijn daarvoor de eerste belangrijke stappen gezet.