Gemeenteraad Land van Cuijk kiest (toch) voor meer duurzame energie

Afgelopen donderdag werden de energievisie en het beleid voor windmolens en zonneparken behandeld in de gemeenteraad van het Land van Cuijk. Ondanks voorstellen van andere partijen, heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met ambitieus nieuw beleid en alle voorstellen van GroenLinks-PvdA. Windmolens en zonneparken kunnen nu de komende jaren op een goede manier geplaatst worden in de gemeente, waarmee we onze doelen voor 2030 kunnen gaan halen.

Als GroenLinks-PvdA stelden we voor om bij zonneparken de landschappelijke inpassing, het ‘verstoppen’ van de parken achter bijvoorbeeld groene beplanting of kleine heuvels en wallen, beter te regelen en verplicht te stellen voor nieuwe parken. Ook kunnen nieuwe windmolens bij natuurgebieden alleen geplaatst worden als de natuur elders wordt gecompenseerd. Een ander voorstel hebben we samen met het CDA ingediend over het beperken van de overlast van windmolens. Die voorstellen zijn door de gemeenteraad overgenomen, waardoor we op een verantwoorde manier meer duurzame energie kunnen opwekken in de gemeente.

Andere voorstellen, van onder andere Team Lokaal en Liberaal LVC, zouden windmolens en zonneparken op land onmogelijk hebben gemaakt. Fractievoorzitter Mike van Diemen: ‘Als we beide amendementen vandaag zouden aannemen, kunnen we onze doelstellingen voor duurzame energie net zo goed meteen bij het oud papier gooien. Dan gaat heel Nederland, zo niet heel de wereld, aan de slag met duurzame energie en doen we in het Land van Cuijk niets. Het kan niet dat we de gigantische opgave die er ligt in onze energietransitie zo aan banden leggen.’

Die voorstellen werden uiteindelijk door een ruime meerderheid van de raad weggestemd, zodat de doelen die we als gemeente voor 2030 hebben gesteld overeind blijven. ‘We blijven ons als gemeente keihard inzetten voor de bestrijding van de klimaatcrisis. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met de zorgen en overlast bij onze inwoners, maar duurzame energie uit zonneparken en windmolens in onze gemeente moet mogelijk blijven om die klimaatcrisis te kunnen bestrijden. Uiteindelijk kunnen we daarmee voor 2045 klimaatneutraal worden, daar gaan we voor!’

Onderzoek naar gemeentelijk energiebedrijf

Naast de discussie over zonne- en windenergie, brachten we samen met de SP ook een voorstel in de raad waarmee een gemeentelijk energiebedrijf dichterbij komt. Als er een nieuw project voor duurzame energie in de gemeente komt, moet er namelijk gezocht worden naar 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat 50% van de investeringen, maar vooral ook van de winsten van een project niet naar ontwikkelaars moet gaan, maar naar onze lokale gemeenschap. Een voorstel van GroenLinks-PvdA en SP om dit lokaal eigendom als hele gemeente samen in te vullen is aangenomen, waardoor de gemeente nu gaat onderzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.