GroenLinks-PvdA wil enquête over vuurwerkverbod in Land van Cuijk

Tijdens de jaarwisseling is er ook dit jaar weer veel overlast, milieuschade, verstoring van de natuur en schade aan mensen, gebouwen en spullen veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Niet voor niets zijn er oproepen geweest van hulpverleners als de politie, artsen, brandweer en ook verschillende gemeenten, natuurorganisaties en inwonersgroepen om het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. GroenLinks-PvdA Land van Cuijk sluit zich daar nu bij aan, door te vragen naar een enquête onder inwoners over een landelijk en lokaal vuurwerkverbod.

‘Landelijk gezien is er al jaren een meerderheid van Nederlander voorstander van een vuurwerkverbod. Dat is ook niet gek, als we bedenken dat deze manier van oud en nieuw vieren ieder jaar opnieuw slachtoffers eist bij mens en dier, zorgt voor onverdedigbare milieuschade en leidt tot vernieling en vandalisme.’ Aldus GroenLinks-PvdA fractievoorzitter Mike van Diemen.

Vorig jaar diende GroenLinks-PvdA een motie in om te onderzoeken welke mogelijkheden er in het Land van Cuijk zijn voor een vuurwerkverbod of andere maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Voor die motie bleek echter te weinig draagvlak in de gemeenteraad. ‘Daarom zeggen we nu: ga het maar eens aan onze inwoners vragen. Mijn verwachting is dat we dan zullen zien dat een ruimte meerderheid van het Land van Cuijk voor een vuurwerkverbod is. Daar moeten we als lokale politiek naar willen luisteren.’

De schriftelijke vragen die GroenLinks-PvdA over vuurwerk stelde gingen ook in op de effecten van vuurwerk in onze gemeente. Zo vragen we naar het vandalisme bij de Kunstroute in Mill, naar de incidenten bij de afgelopen jaarwisseling en naar de impact op natuur en milieu. Die impact is bijvoorbeeld niet alleen groot op onze huisdieren, maar vooral ook op wilde dieren in de natuur. De impact die vuurwerk heeft op ons milieu is zo groot, dat hij niet samengaat met onze gemeentelijke doelstellingen voor schone lucht, water en bodem. GroenLinks-PvdA vraagt zich daarom ook af wat het standpunt van het college is rondom een vuurwerkverbod.

‘Voor ons is de vraag helemaal niet moeilijk’, zegt Mike van Diemen, ‘er moet een landelijk vuurwerkverbod komen en dat kan onder andere door ons als gemeente aan te sluiten bij de groeiende lijst van gemeentes waar al een lokaal verbod geldt. Dat lokale verbod geeft misschien iets verlichting tijdens oud en nieuw in Land van Cuijk, maar als genoeg gemeenten dat doen zorgt het er hopelijk ook voor dat er in Den Haag geen andere keuze meer overblijft dan een landelijk verbod.’ Wel moet er dan gekeken worden naar alternatieven, vindt GroenLinks-PvdA: ‘Kijk of er bijvoorbeeld een aantal centrale shows met licht, of drones of iets anders georganiseerd kan worden. Dan kunnen we de traditie van het naar buiten gaan na 12:00 om iets moois te zien gewoon op een andere manier voortzetten. Zonder al die overlast, schade en vervuiling.’

De schriftelijke vragen moeten door de burgemeester en wethouders binnen een maand worden beantwoord, dan wordt duidelijk of er inderdaad een enquête zal worden gehouden.