Heropening vliegbasis de Peel

In 2019 werd bekend dat defensie 3 maal 6 weken wilde gaan vliegen met de F-35 van de gesloten vliegbasis de Peel. Deze basis ligt westelijk van Venray. Dit initiatief werd stilgelegd omdat defensie werkte aan een nota betreffende de ruimte die defensie nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken.Deze nota is in december gepubliceerd en via deze link te lezen. Defensie wil op de vliegbasis vaker gaan vliegen dan in 2019, daarnaast wil defensie een extra baan om te kunnen oefenen met Hercules transporttoestellen.

Wat zijn de gevolgen van deze nota voor onze leefomgeving?

Op de eerste plaats de geluidsoverlast, het is bekend dat de F-35 veel meer en een veel zwaarder geluid maakt als de F-16. Geluidsoverlast heeft ook gevolgen voor de volksgezondheid. Tevens zal de uitstoot van de vliegtuigen de al zwaar belaste natuur verder onder druk zetten.

In de nota is ook opgenomen dat Defensie binnen een straal van 15 km rondom de militaire vliegvelden juridische zeggenschap wil hebben op ruimtelijke claims van derden (datgene wat gebouwd gaat worden), alsmede op de milieuruimte die dat met zich meebrengt. De consequentie van deze wens van defensie is dat de gemeente Land van Cuijk (Volkel en de Peel) voor veel ontwikkelingen afhankelijk wordt van de wensen van defensie.

GroenLinks-PvdA heeft in 2022 al vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen op de Peel. Sindsdien is wethouder Maas intensief betrokken bij dit dossier. Samen met de gemeente Venray werkt zij hard aan dit dossier om onze gemeente leefbaar te houden.