Land van Cuijk gaat aan de slag met Klimaatlabels

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 2 november is het Raadsvoorstel Ambitie Klimaat door middel van Klimaatlabels aangenomen. We spraken wethouder Antoinette Maas over het raadsvoorstel uit haar portefeuille. 

Wat kun je met een klimaatlabel?
Met het instrument ‘klimaatlabels’ kun je inzicht krijgen in de relatie tussen de kosten van klimaatadaptatie (het aanpassen van de omgeving op de risico’s van klimaatverandering) en de eigen ambitie. Kort gezegd betekent dit dat we gaan werken met een dashboard waarop je kunt zien welke maatregelen we per gebied moeten nemen tegen hittestress en wateroverlast, wat deze maatregelen kosten en hoeveel tijd je nodig hebt om ze uit te voeren. Je zou het kunnen vergelijken met een energielabel, maar dan voor het klimaat.

Waarom is het belangrijk om onze omgeving aan te passen op het veranderende klimaat?
Een veranderend klimaat kan leiden tot onprettige situaties. Mensen en dieren kunnen door extreme hitte diverse lichamelijke klachten krijgen als ze de warmte niet kwijt kunnen. Dit noemen we hittestress. We kunnen hittestress voorkomen door het toevoegen van schaduw op warme locaties, bijvoorbeeld door het plaatsen van bomen. In Land van Cuijk moet vanaf 2050 meer dan 30% van de openbare ruimte in het stedelijk gebied in de schaduw liggen.

Het veranderende klimaat gaat ook gepaard met hevige regenval die kan leiden tot wateroverlast. Daarom moeten we onze omgeving waterrobuust gaan inrichten met bijvoorbeeld Wadi’s. Het planten van bomen draagt ook bij aan het tegengaan van wateroverlast en droogte doordat ze water opnemen, vasthouden en verdampen. Een bijkomend voordeel van het plaatsen van bomen is dat de boomwortels zorgen voor een open bodemstructuur die pieken in de waterbelasting kunnen wegnemen.

Wat willen we bereiken door klimaatlabels te gebruiken?
Het uiteindelijke doel is een klimaatbestendig Land van Cuijk. Om dit te bereiken moet er beleid vastgesteld worden. Met het dashboard en de Klimaatlabels kan het bestuur zelf ambitie en tijd scenario’s samenstellen. De uitkomst geeft een indicatie van het benodigde budget voor het realiseren van de maatregelen. Door de Klimaatlabels te gebruiken wordt besluitvorming over klimaatadaptatie makkelijker gemaakt.

Bekijk het raadsvoorstel via deze link.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Wethouder Antoinette Maas.