Op 4 Juli hebben wij een artikel gedeeld over het beschikbaar stellen van een krediet ter waarde van 3,5 mln om de Kwel te gaan renoveren. Wij zijn toen met een kritische blik het proces ingegaan en hebben de wethouder gevraagd om na de onderhandelingen terug te komen bij de gemeenteraad, zodat wij nog iets van het contract konden vinden voordat er een definitieve handtekening onder zou gaan. Deze contractonderhandelingen zijn officieel namelijk een aangelegenheid van het college.

Met het oude contract nog in ons geheugen, zijn wij ervan overtuigt dat de wethouder het best mogelijke contract heeft uit onderhandeld. We zijn blij met de conceptovereenkomst zoals hij er nu ligt.

Er zijn nog een aantal wensen en bedenkingen mee gegeven aan de wethouder, waarmee zij nog terug gaat naar de onderhandelingstafel. Wij vinden de 0-meting een van de belangrijkste zaken in het nieuwe contract. In het vorige contract was dit niet goed geborgd en konden wij niet handhaven op de kwaliteit van het onderhoudsniveau. Zoals het nu is opgenomen in het contract kunnen we veel beter controleren of de kwel op het juiste onderhoudsniveau blijft. Daarnaast zijn zowel de grond als het gebouw over 25 jaar weer van ons. In het verleden heeft de gemeente de grond van de kwel, voor toen nog, 1 gulden van de hand gedaan. Omdat de grond een Triple A locatie betreft is het voor ons als gemeente heel fijn dat wij over 25 jaar weer eigenaar zijn van deze gronden.

Al met al zijn wij blij met het uit onderhandelde contract en de wensen en bedenkingen die we hebben kunnen meegeven. We vinden het erg belangrijk dat we een zwembad en sporthal in het centrum van Cuijk behouden.

Voor meer informatie over de wensen en bedenkingen en de conceptovereenkomst van je kijken op de site van de gemeente: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2a6ca0a8-c8e3-404a-a5c7-4f992d327688