Roos Aben stopt als raadslid

Helaas heeft ons het nieuws bereikt dat Roos Aben heeft besloten om te stoppen als raadslid. In de afgelopen periode heeft ze zich onder andere hard gemaakt voor het sociaal domein. Zo is mede door haar initiatief de bijzondere bijstand verhoogd van 115% naar 120%. Wij danken Roos voor al haar harde werk en we zijn blij dat ze zich wil blijven inzetten als commissielid. Lees hieronder haar afscheidswoord.

 

Beste mensen,

Stoppen als raadslid na ruim anderhalf jaar, dat doe je niet zomaar! Dat geldt zeker ook voor mij.

Soms is het toch het meest verstandig om te doen. Door de vele uren zitten die het raadswerk en de voorbereiding daarop vraagt, bepalen rugklachten op dit moment mijn dagelijkse doen en laten, vooral mijn laten!

Hoe ik het raadswerk wil doen gaat het niet. Ervaring heeft me ook geleerd dat doorgaan tegen beter weten in geen optie is.

Ik vind het heel jammer want ik haal er veel voldoening uit. Niet in het minst door de samenwerking binnen onze fractie en steunfractie die heel goed en prettig is, zoals dat ook het geval is in het contact met onze wethouder. Ik vind ook dat we deze anderhalf jaar een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de inhoud van de voorstellen, we worden gehoord en gezien. Ik zal daarom ook graag betrokken blijven bij GroenLinks-PvdA als burgerlid. Dat geeft me enerzijds meer ruimte om keuzes te maken waar ik wel of niet bij kan zijn en anderzijds de mogelijkheid om betrokken te blijven en mijn verantwoordelijkheid te nemen.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen en ik zal dat, al is het in een andere rol, o.a. via inbreng in de commissievergaderingen, vorm blijven geven.

Roos Aben