Uitstroompremies helpen met de stap van bijstand naar werk

Waar mogelijk zetten wij ons altijd in om de financiële positie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. We doen dit door te kijken welke mogelijkheden de wetgeving biedt en vanuit daar met voorstellen te komen.

In de raadsvergadering van 18 december lag een voorstel voor om de verordening participatiewet vast te stellen. De participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. De gemeente moet bij dat traject passende ondersteuning bieden.

Wij zijn positief over de manier waarop de gemeente Land van Cuijk dit doet maar we missen in de verordening wel iets dat voor ons belangrijk is. In de wet zit de mogelijkheid een uitstroompremie toe te kennen.

Een uitstroompremie is een geldbedrag van maximaal 1500 euro dat kan worden uitgekeerd wanneer een inwoner vanuit langdurige werkeloosheid (12 maanden of langer) weer aan het werk gaat en langer als 6 maanden in dienst blijft.

Deze premie kan een inwoner stimuleren om werk te accepteren, zelfs als dat niet helemaal aansluit aan de wensen; het kan stimuleren de overstap van parttime naar fulltime werk te maken en het kan helpen de armoedeval te verkleinen wanneer inkomensafhankelijke toeslagen vervallen als iemand uitstroomt naar werk.

Het college heeft ervoor gekozen deze mogelijkheid niet te benutten terwijl het wettelijk mag en er genoeg geld voor beschikbaar is. Daarom hebben wij een amendement ingediend om wel een uitstroompremie toe te kennen. Wij willen deze stimulans inzetten om de stap vanuit de bijstand naar werk voor mensen aantrekkelijker te maken.

Team Lokaal en SP hebben het amendement mee ingediend en het is met 24 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.