Woon(zorg)visie Land van Cuijk

De gemeenteraad van het Land van Cuijk stemt op 13 juni over de Woon(zorg)visie. Die visie is zeer ambitieus. Het is namelijk een hele opgave om voor 2040 ca 6500 woningen te bouwen.  Maar die ambitie waarderen wij, het is goed om hoog in te zetten om je doelen proberen te bereiken. Het is een belangrijke visie!  Wonen is een grondrecht.  Het staat ook niet voor niets in de Grondwet.  Artikel 22 van de Grondwet zegt letterlijk: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”.

Speerpunten
In ons verkiezingsprogramma hebben we drie speerpunten benoemd als het gaat om woningbouw:

  • Meer betaalbare woningen
  • Toekomstgericht bouwen
  • Wonen voor jong en oud.

Sociale woningbouw
Deze speerpunten zien we ook terug in de woon(zorg)visie.  De gemeente gaat meer de regie nemen als het gaat om de te bouwen woningen voor met name ouderen en jongeren. Het is met name belangrijk dat er goede en betaalbare woningen worden gebouwd voor onze jongeren.  Onderzoek heeft uitgewezen (en kijk maar eens rond in je eigen familie- en vriendenkring) dat het hartstikke lastig is om in het Land van Cuijk als jongere aan een fatsoenlijk betaalbare woning te komen.  In dit kader is het goed dat we in het Land van Cuijk, dus ook in de kleine kernen (!) sociale huurwoningen en betaalbare woningen tot € 285.000, –gaan bouwen. Wij vinden het belangrijk dat er sociale woningbouw plaatsvindt in het Land van Cuijk. Daar is veel vraag naar.

Vernieuwend
Als GroenLinks – PvdA ondersteunen wij ook dat er ruimte is voor vernieuwende vormen van woningbouw zoals b.v. Tiny Houses.  Dat daar vraag naar is, bleek wel uit de hoge opkomst van een recente bijeenkomst over Tiny Houses in de kern Cuijk.

Naast kwantiteit blijven wij ook aandacht vragen voor kwaliteit. Voorkomen moet worden dat er nu nieuwe woonwijken gebouwd gaan worden, die over 20 jaar geherstructureerd moeten worden.

Vergrijzing
Het Land van Cuijk is aan het vergrijzen. In 2040 is 18% van de inwoners 75 jaar en ouder. Het aantal mensen met dementie zal fors toenemen. Goed om te lezen dat in de Woon(zorg)visie aandacht is voor geclusterd wonen, een woonvorm waar ontmoeten centraal staat.  Bij ouderen ligt eenzaamheid namelijk op de loer.

Duurzaamheid
Last but not least: in de visie is expliciet aandacht voor duurzaamheid.  Insteek is het verduurzamen en isoleren van woningen. Daarnaast worden ontwikkelaars uitgedaagd om de woningen en de woonomgeving klimaatadaptief te maken en een bijdrage te leveren aan het verbeteren aan de biodiversiteit.