Zorgen over collectief vervoer in Noordoost Brabant

GroenLinks-PvdA heeft samen met de rest van de gemeenteraad kritische vragen gesteld en haar zorgen geuit over het kleinschalig collectief vervoer in ons deel van Brabant. Er zijn steeds meer mensen die gebruik maken van dat vervoer, terwijl er ook grote tekorten zijn aan chauffeurs die de ritten kunnen aanbieden. Bij de bespreking van de kadernota van de gemeenschappelijke organisatie die het vervoer regelt in Noordoost Brabant hebben we ervoor gezorgd dat de zorgen van onze gemeente worden meegenomen naar de gemeenschappelijke regeling.

Op 7 maart bespraken wij de kadernota van het kleinschalig collectief vervoer in Brabant Noordoost. Een groot deel van dit vervoer, het WMO-vervoer, is bedoeld voor kwetsbare inwoners. Het zijn veelal ouderen die hiervoor in aanmerking komen. Doordat mensen langer thuis moeten wonen, ouder worden en voor ondersteuning al vaak een beroep moeten doen op mantelzorgers, is de groep ouderen die gebruik maakt van WMO-vervoer hard aan het groeien. Wij maken ons daar zorgen over, omdat adequate professionele hulp steeds minder voorhanden is en het deur tot deur vervoer voor deze doelgroep daarom behouden moet blijven.

Daarover stelde GroenLinks PvdA vragen aan de wethouder, die bevestigde dat het deur tot deur vervoer ook in de toekomst mogelijk blijft. Een tweede punt van zorg is een nieuwe bestuursvorm die onderzocht gaat worden bij de gemeenschappelijke regeling, waarbij opschaling naar een nog groter verzorgingsgebied als reële optie wordt genoemd. Wij zijn er niet van overtuigd dat groter in dit geval ook beter is. Het vervoer komt dan namelijk ook meer op afstand en verder buiten de invloedssfeer van onze gemeente.

Daarnaast zijn er zorgen rond de uitvoerbaarheid van de benodigde ritten. Veel bedrijven kampen met een groot personeelstekort en kunnen hierdoor hun ritten niet op tijd uitvoeren. Het is belangrijk om te proberen zo veel mogelijk chauffeurs in de regio te behouden. Kortingen of andere regelingen die het beroep en de taken van de chauffeurs minder aantrekkelijk maken wijzen we als GroenLinks-PvdA dan ook af. We doen een nadrukkelijk beroep op het Kleinschalig Collectief Vervoer om voldoende chauffeurs beschikbaar te krijgen en te houden om een goede dienstverlening te garanderen.

Onze zorgen werden raadsbreed gedeeld en we hebben ze daarom in een officiële zienswijze van de gemeente verwerkt richting de gemeenschappelijke regeling voor het collectief kleinschalig vervoer. Daarmee heeft de wethouder een wapen in handen om in de regio extra aandacht te vragen voor het opvangen van de groeiende doelgroep, het tegengaan van een uitbreiding van het verzorgingsgebied en het behouden van zo veel mogelijk chauffeurs. Onze zorgen zijn daarmee nog niet weg, maar GroenLinks-PvdA blijft dan ook een vinger aan de pols houden.