Financiën

De gemeente Land van Cuijk is gelukkig financieel gezond. Toch staan de financiën van alle gemeenten onder druk. Alle ambities en wensen moeten wel betaald kunnen worden. Gemeente Land van Cuijk heeft nu nog voldoende reserves om risico’s op te kunnen vangen. Mochten er toch keuzes gemaakt moeten worden dan ligt onze focus op bestaanszekerheid en het tegengaan van klimaatverandering.

We zetten ons in voor:

  • Een gezamenlijke lobby met andere gemeenten om voldoende financiële middelen te krijgen van het rijk
  • Het reserveren van geld voor nieuwe investeringen in alle kernen
  • Voor verschillende belastingtarieven om gewenst gedrag en gewenste ontwikkelingen te stimuleren
  • Het instellen van dorps- en wijkbudgetten voor de uitvoering van de kernenplannen (kernen CV’s) die door dorps- en wijkraden zijn opgesteld
  • Verlaagde gemeentelijke leges voor groene projecten
  • Voor extra inkomsten via het op te richten gemeentelijke energiebedrijf
  • Het omvormen van de begroting tot een klimaatbegroting, waarin alle investeringen moeten bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen