Gezondheid en welzijn

Volksgezondheid blijft ook na de coronacrisis actueel en de opdracht voor gemeenten is daarom groter dan ooit. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente intensiever samenwerkt met de GGD. Opnieuw kijken naar de taken van de GGD zorgt voor ruimte voor meer preventie, naast de bestrijding van ziekten.

We zetten ons in voor:

 • Mentale gezondheid
 • Het versterken van de samenwerking met zorgloketten, de GGD, huisartsen en andere zorgpartners
 • Intensief samenwerken met de GGD voor meer preventie
 • Het zwaarder laten wegen van de gezondheidsbelangen bij ruimtelijke besluiten en vergunningen
 • Het sluiten van een lokaal preventieakkoord voor gezonder leven, met speciale aandacht voor kinderen en mensen met een lager inkomen
 • Het rookvrij maken van scholen, sportparken, kinderdagverblijven en andere locaties waar kinderen vaak komen
 • Het langer ondersteunen van nieuwe sociale initiatieven
 • Het zorgen voor een ontmoetingsruimte in de buurt van alle dorpen en wijken in de gemeente
 • Het ondersteunen van activiteiten voor ouderen en jongeren in alle dorpen en wijken in de gemeente
 • Het stoppen met onnodige herindicatie bij levenslange aandoeningen
 • Het focussen op preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld via betere voeding, meer bewegen en meer veiligheid
 • Het aandacht en waardering geven aan jonge mantelzorgers
 • Het bestrijden van eenzaamheid voor ouderen en jongeren door deze groepen aan elkaar te koppelen