Inclusiviteit

In de gemeente Land van Cuijk leven mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, mensen met verschillende genders en seksuele geaardheden, mensen van verschillende afkomst en mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Die verschillen, die diversiteit, maakt onze samenleving mooi en GroenLinks-PvdA juicht de diversiteit van harte toe. Wij willen dat iedereen in het Land van Cuijk zich veilig en gewaardeerd voelt en in staat is om fijn te leven in onze gemeente.

We zetten ons in voor:

  • Snel ingrijpen bij uitingen van discriminatie
  • Het actief uitdragen van inclusiviteit en antiracisme door de gemeente
  • Het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, op basis van het VN-verdrag
  • Het vaker uithangen van de progress-pride vlag op het gemeentehuis
  • Aandacht schenken aan nationale momenten die stilstaan bij diversiteit en inclusiviteit, zoals bij Keti-koti, de Pride maand of bij Pride-evenementen
  • Het toegankelijk maken van openbare plekken voor iedereen
  • Een lokaal fonds voor kleine toegankelijkheidsmaatregelen
  • Meer toiletten in de openbare ruimte en het stimuleren van het gebruik van de Hoge Nood app