Kernen en democratie

 In onze kernen zit veel kennis en kunde. GroenLinks-PvdA wil de kracht en zelfstandigheid van elk van de drieëndertig kernen bevorderen en ondersteunen. Wij geven alle ruimte aan onze inwoners om zelf keuzes te maken over de eigen omgeving, samen met de gemeente.

We zetten ons in voor:

  • Samenwerken met alle vormen van bewonersgroepen, op straatniveau, buurtniveau, wijkniveau en dorpsniveau.
  • Het eerder delen van nieuwe ontwikkelingen zodat bewoners eerder betrokken kunnen worden
  • Het organiseren van buurtdialogen bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • Het beschikbaar stellen van budgetten voor aanpassingen in de eigen buurt die worden begeleid door de dorpsmanagers
  • Het werken met een ‘Right to challenge’: het recht om een taak van de overheid over te nemen als inwoners denken dat het anders, beter of goedkoper kan
  • Het zoveel mogelijk ruimte geven aan inwoners om zelf besluiten te nemen en initiatieven te vormen