Meer betaalbare woningen voor jong en oud

GroenLinks-PvdA wil investeren in meer fijne en betaalbare woningen, voor iedereen. Dat betekent dat we nieuwe huizen en appartementen bouwen voor mensen die nu niet aan een woning kunnen komen, maar ook dat we investeren in fijne dorpen en wijken voor de bijna 90.000 mensen die nu al in het Land van Cuijk wonen. We moeten toekomstgericht bouwen, rekening houden met alle generaties en keuzes maken over hoe we onze ruimte benutten.

We zetten ons in voor:

  • Het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen
  • Het bouwen van tijdelijke woningen of tiny houses om de acute woningnood op te lossen
  • Het isoleren van ten minste 1000 bestaande woningen per jaar
  • Het helpen van jongeren en starters met een starterslening, tijdelijke korting op de grondprijs van een eerste woning
  • Het helpen van ouderen met oplossingen tussen zelfstandig wonen en het verzorgingstehuis, zoals aanleunwoningen en woningen met zorg
  • Een pilot met erfpacht voor ouderenwoningen om de aankoopprijs laag te houden