De coronacrisis heeft laten zien dat we elkaar heel hard nodig hebben. Velen van ons hebben voor het eerst gevoeld hoe het is om vrijheden te verliezen, om geïsoleerd te zijn of om op jezelf te zijn aangewezen. Maar we hebben ook gezien hoe mensen elkaar kunnen vinden, hoe we samen de uitdagingen van onze tijd beter aan kunnen pakken en hoe fijn het is als iemand soms de helpende hand uitsteekt. Het was niet individualisme wat ons door de crisis hielp, maar saamhorigheid. Niet de marktwerking, maar de extra hulp voor sectoren die het moeilijk hadden. De coronacrisis laat zien: als het menens wordt, dan hebben we elkaar nodig en is het Land van Cuijk van iedereen.

Hoofdstukken

Maar een keuze uit onderstaande hoofdstukken.
1. Het groene Land van Cuijk
2. Wonen in het Land van Cuijk
3. Het duurzame Land van Cuijk
4. Leven in het Land van Cuijk
5. Werken in het Land van Cuijk
6. Zorgen in het Land van Cuijk
7. De gemeente Land van Cuijk

GroenLinks en PvdA geloven in die saamhorigheid, in ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en in bijzondere aandacht voor iedereen die extra aandacht nodig heeft. Vanuit onze progressieve, sociale en groene idealen slaan wij als GroenLinks en PvdA daarom de handen ineen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Samen staan we voor een sterke lokale overheid die er is voor iedereen in het Land van Cuijk. We bieden optimistische, realistische
oplossingen voor de grote uitdagingen waar we in het Land van Cuijk voor staan. Voor nu en voor de toekomstige generaties.

In dit verkiezingsprogramma staan die oplossingen. We laten in zeven verschillende hoofdstukken zien hoe het Land van Cuijk er volgens GroenLinks-PvdA uit moet komen te zien en welke keuzes daar bij horen. Dat zijn de keuzes die de nieuwe fractie van GroenLinks-PvdA de komende vier jaar gaat maken.

GroenLinks-PvdA kiest voor een Land van Cuijk dat er is voor iedereen. Een gemeente waar we bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis, door te kiezen voor een schone, gezonde en groene omgeving.

We kiezen voor een gemeente waar we de ruimte met elkaar delen en waar we voor iedereen, in alle kernen, veel nieuwe woningen gaan bouwen.

Voor een gemeente waar we niet kiezen voor de grootschalige

vee-industrie, maar voor gezonde, kleinschalige en circulaire landbouw. Voor een gemeente die investeert in de zorg, maar ook lobbyt in Den Haag om de grote tekorten aan te pakken.

Het Land van Cuijk wordt een grote, krachtige gemeente die haar inwoners nooit uit het oog verliest en die via kernendemocratie iedereen een stem geeft.