Voor een duurzaam, groen Land van Cuijk, waar iedereen fijn kan wonen, leven, werken en zorgen is een sterke gemeente Land van Cuijk nodig. De afgelopen jaren is veel werk verzet om die gemeente mogelijk te maken en GroenLinks-PvdA wil de nieuwe gemeente een vliegende start geven.

De grotere gemeente moet beter rekening houden met de wensen van onze inwoners, via kernendemocratie. We moeten nadenken over hoe de grote gemeente nog altijd dichter bij de mensen komt te staan. En we moeten nadenken over hoe we alle ambitieuze en optimistische plannen van GroenLinks-PvdA gaan betalen. Daarover hebben we in dit laatste hoofdstuk onze keuzes gemaakt.

Thema’s

Die keuzes gaan over de volgende onderwerpen:
Een betere gemeente
Kernen en democratie
Financiën

De belangrijkste keuzes

  • We vormen de begroting om tot een klimaatbegroting
  • We hebben altijd oog voor de opvattingen van de minderheid
  • We gaan vaker en eerder in gesprek met mensen over de belangrijke ontwikkelingen in de gemeente
  • We stellen dorpsmanagers aan als aanspreekpunt voor alle kernen

We maken ons sterk voor een nieuwe bestuurscultuur