Een krachtige, grote gemeente moet beter rekening houden met haar inwoners. Niet het recht van de hardste roepers of van de dikste portemonnees telt. De gemeente moet verschillende belangen wegen en recht te doen aan minderheden en maatschappelijke verschillen. Dat doen we door te luisteren naar alle betrokkenen, door ons open te stellen voor de blik van iemand anders en door te kiezen voor het gezamenlijke belang. En als mensen niet uit zichzelf naar de gemeente komen, dan zoekt GroenLinks-PvdA diegenen op.

Nog te vaak staat de gemeente haar inwoners in de weg. Tegelijkertijd wordt ‘geen gelijk krijgen’ vaak vertaald als ‘niet gehoord worden’. Waar tegengestelde belangen zijn, zijn er altijd mensen die niet (geheel) hun zin krijgen. De gemeente moet inwoners beter betrekken bij het maken van keuzes, deze beter toelichten en hierover met iedereen in gesprek gaan. GroenLinks-PvdA kiest voor een bestuur dat dilemma’s deelt in plaats van alleen besluiten verdedigt. Zoeken naar draagvlak betekent vroegtijdig het gesprek aangaan en zorgen dat je ook hoort van de mensen die het niet met je eens zijn. En dus niet pas achteraf in de formele inspraak- en bezwarenprocedure voor het eerst naar je inwoners luisteren.

Van mensen wordt de laatste jaren steeds meer zelfstandigheid gevraagd. Niet iedereen is daartoe in staat. GroenLinks-PvdA wil de minder mondige mensen steunen in gesprekken, met goede uitleg en met hulp. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die kunnen krijgen, ook als je de weg niet goed weet.

Tot slot is ook in het gemeentehuis sprake van macht en tegenmacht. De samenvoeging van vijf gemeenten betekent dat we ook vijf bestuursculturen met elkaar moeten verbinden. GroenLinks-PvdA kiest voor een nieuwe bestuurscultuur, waarin dualisme voorop staat, we volledig open en transparant zijn, we niet doen aan achterkamertjespolitiek en waar inwoners nooit vanuit wantrouwen worden behandeld.

Ook in de gemeenteraad werken we met een nieuwe bestuurscultuur. Er is een sterke rol voor de gemeenteraad, die volledig autonoom is en haar controlerende taak goed uit kan voeren. Er is geen doodslaande partijdiscipline, maar er zijn vrije discussies gebaseerd op een complete informatievoorziening. Het liefste werken we daarvoor met een raadsprogramma, waarin niet alleen onze belangrijkste thema‘s worden vastgelegd, maar ook afspraken worden gemaakt over een nieuwe bestuurscultuur.

Onze keuzes

  • We maken ons sterk voor een nieuwe bestuurscultuur
  • We stellen altijd het gezamenlijke belang boven het individuele belang
  • We hebben altijd oog voor de opvattingen van de minderheid
  • We gaan vaker en eerder in gesprek met mensen over de belangrijke ontwikkelingen in de gemeente
  • We maken een nieuw vergadersysteem voor de gemeenteraad, met meer flexibiliteit en veel meer ruimte voor gesprekken met mensen die mee willen praten, mee willen denken en mee willen doen
  • De gemeenteraad is zichtbaar en bereikbaar, met foto’s bij de ingang van het gemeentehuis
  • We zorgen dat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij contact hebben met de gemeente. Dat kan online, via mail of telefoon, op het gemeentehuis, in een MFA of gemeenschapshuis in het dorp, aan de keukentafel, of anders: ambtenaren van de gemeente zijn hierin flexibel
  • We zijn terughoudend met het aangaan of uitbreiden van regionale samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen: we kijken eerst naar het verbeteren van de bestaande samenwerkingen
  • De gemeente Land van Cuijk wordt een Fairtrade gemeente
  • De lokale vlaggen, de Brabantse vlag, de Nederlandse vlag, de Europese vlag en de progress-pride vlag hangen prominent in het gemeentehuis