Alle ambities en wensen moeten wel betaald kunnen worden. De gemeente Land van Cuijk is gelukkig financieel gezond. De gemeenten Grave, Cuijk, Mill en St Hubert, Boxmeer en St Anthonis hebben veel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld sportzalen, basisscholen, gemeenschapshuizen en wegen. Daarvoor zijn wel leningen aangegaan die terugbetaald moeten worden.

Toch staan de financiën van alle gemeenten onder druk. Er zijn te weinig middelen voor het sociaal domein, met name voor de Jeugdzorg. Er is onzekerheid over een aanstaande herverdeling van het gemeentefonds en er zijn natuurlijk de onzekere effecten van de coronacrisis. Dat is ook voor de gemeente Land van Cuijk een financieel risico. GroenLinks-PvdA is zich hiervan bewust. Het is zaak om samen met alle gemeenten het Rijk aan te spreken. De kwalitatieve uitvoering van alle gemeentelijke taken voor onze inwoners, vraagt om meer middelen uit Den Haag.

De gemeente Land van Cuijk heeft nu nog voldoende reserves om deze risico’s op te vangen. Wanneer financiële en economische gevolgen van de coronacrisis dwingen tot financiële keuzes, staat voor GroenLinks-PvdA het tegengaan van klimaatverandering en het bieden van bestaanszekerheid voor iedereen voorop.

GroenLinks-PvdA kiest voor slimme investeringen. De rente is nu zeer laag, dus dit is het moment om te investeren in energiemaatregelen die structureel voordeel opleveren.

Wij zijn voor differentiatie van tarieven om gewenst gedrag dat leidt tot bijvoorbeeld groenere tuinen, minder regenwaterafvoer of schone energie te stimuleren. Bij afval kennen we dit al, met verschillende tarieven voor de GFT bak, de zak voor het plastic en de blauwe tariefzak. Daarmee willen we blijven sturen op het belonen van betere afvalscheiding.

Het gemeentelijk energiebedrijf dat GroenLinks-PvdA wil oprichten, verdient geld met het opwekken van schone energie. Minimaal 75% van deze opbrengsten willen wij investeringen in lokale energie- en klimaatprojecten. Met het gemeentelijk energiebedrijf betalen we de energietransitie voor iedereen, verbeteren we de financiële positie van de gemeente én ontstaat er meer financiële ruimte om goede zorg en voorzieningen te betalen.

Onze keuzes

  • We voeren een gezamenlijke lobby met alle andere gemeenten om voldoende financiële middelen te krijgen van het Rijk
  • We reserveren geld voor nieuwe investeringen in alle kernen
  • We zorgen voor verschillende belastingtarieven om gewenst gedrag en gewenste ontwikkelingen te stimuleren
  • We stellen dorps- en wijkbudgetten in voor de uitvoering van de kernenplannen die door dorps- en wijkraden zijn opgesteld
  • We werken met groene leges: verlaagde gemeentelijke leges voor groene projecten
  • We zorgen voor extra inkomsten via het gemeentelijk energiebedrijf
  • Er komt geen hondenbelasting in de nieuwe gemeente Land van Cuijk
  • We vormen de begroting om tot een klimaatbegroting, waarin alle investeringen moeten bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen