In onze kernen zit veel kennis en kunde. GroenLinks-PvdA wil de kracht en zelfstandigheid van elk van de drieëndertig kernen bevorderen en ondersteunen. Wij geven alle ruimte aan onze inwoners om zelf keuzes te maken over de eigen omgeving, samen met de gemeente.

De gemeente kan veel vaker gebruik maken van de kracht in onze kernen, door dilemma’s te delen. We moeten niet werken vanuit wantrouwen, zoals nu te vaak gebeurt, maar juist een nieuw vertrouwen met mensen opbouwen en versterken. Burgerparticipatie moet een constant proces zijn en niet een formaliteit bij elk los project.

Niet alleen de gemeente bepaalt wanneer inwoners gehoord worden, dat bepalen inwoners ook zelf. De gemeente moet transparant zijn over datgene waar ze mee bezig is, zodat belangstellenden kunnen aangeven betrokken te willen worden. GroenLinks-PvdA wil verder gaan dan slechts raadplegen van inwoners of advies vragen aan inwoners. Wij willen beleid maken samen met onze inwoners en iedereen over dat beleid laten meebeslissen. Pas bij een gebrek aan overeenstemming kiest de gemeenteraad.

Onze keuzes

  • We werken samen met alle vormen van bewonersgroepen, op straatniveau, buurtniveau, wijkniveau en dorpsniveau
  • We richten een representatief (digitaal) burgerpanel op om inwoners makkelijker te kunnen raadplegen bij ontwikkelingen die mensen rechtstreeks raken, zoals projecten met zonne- en windenergie
  • We delen nieuwe ontwikkelingen eerder, zodat inwoners ook eerder betrokken kunnen worden
  • We organiseren eerst een buurtdialoog bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • We scholen ambtenaren in het vroegtijdig betrekken van onze inwoners
  • We stellen dorpsmanagers aan, die een aanspreekpunt zijn voor inwoners met vragen en ideeën over hun eigen dorp of buurt
  • We stellen budgetten beschikbaar voor aanpassingen in de eigen buurt, zoals aanpassingen in het groen of in de speelvoorzieningen, die worden begeleid door de dorpsmanagers
  • We werken met een ‘Right to challenge’: het recht om een taak van de overheid over te nemen als inwoners denken dat het anders, beter of goedkoper kan
  • Ook de gemeenteraad werkt met kernendemocratie: de raad geeft inwoners zo veel mogelijk de ruimte om zelf besluiten te nemen en initiatieven te vormen