We dienen zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. Afval is eigenlijk een nieuwe grondstof en in een circulaire gemeente willen we ook daar zorgvuldig mee omgaan. GroenLinks-PvdA wil circulair denken en doen

als norm nemen voor het gedrag van de gemeente. Daar kunnen we actief op sturen met het inkoopbeleid, bij aanbestedingen en bij vergunningen.

GroenLinks-PvdA wil dit zwaarder laten wegen bij inkoopprocessen.

Om hergebruik van afval te verbeteren, wil GroenLinks-PvdA het restafval zoveel mogelijk terugdringen. Wij zijn voorstander van scheiding door inwoners zelf en inzameling aan huis. Door betere scheiding hoeft restafval minder vaak opgehaald te worden. Nascheiding kan helpen om nog meer grondstoffen uit het afval te halen.

Om scheiden duidelijker te maken moeten alleen nog herbruikbare verpakkingen worden toegestaan. Gemeenten moeten hier afspraken over maken met het Rijk en de verpakkingsindustrie. GroenLinks-PvdA is voor statiegeld op plastic flesjes én blikjes.

Onze keuzes

  • We doen een circulaire toets bij alle gemeentelijke aanbestedingen
  • We stimuleren de scheiding en recycling van afval, passen nascheiding toe en halen minder vaak restafval op
  • We gaan zwerfafval tegen door bewustwordingsacties en handhaving
  • We houden de huidige milieustraten open in het Land van Cuijk
  • We lobbyen, met de VNG, om alleen herbruikbare verpakkingen toe te staan
  • Tarieven van de milieustraten richten we op het principe ‘de vervuiler betaalt’: vervuilende afvalstoffen belasten we zwaarder dan bijvoorbeeld het groenafval