Om schone energie op te wekken, kiest GroenLinks-PvdA voor zon en wind. Allereerst zon-op-dak in de bebouwde omgeving, kleinschalig op woningen en grootschalig op kantoren, bedrijfspanden en boerderijen.

Er zijn volop geschikte daken in het Land van Cuijk, die moeten we eerst benutten. Maar om voldoende schone energie op te wekken zijn daken niet genoeg en zijn daarnaast windmolens en zonneweiden noodzakelijk. Deze windmolens en zonnevelden kunnen alleen geplaatst worden met respect voor omwonenden en het landschap. GroenLinks-PvdA zoekt daarbij naar combinaties van schone energie met (nieuwe) natuur, meer biodiversiteit en met het water.

GroenLinks-PvdA is geen voorstander van het verbranden van hout voor energie in biomassacentrales. Daarnaast moet de gemeente Land van Cuijk een kernenergievrije gemeente blijven, dus zijn wij tegen de bouw van een kerncentrale in onze gemeente.

Alternatieve warmtebronnen wil GroenLinks-PvdA samen met inwoners kiezen. Bijvoorbeeld oppervlakte- of afvalwater, groene waterstof, groen gas, aardwarmte of een warmtewisselaar. GroenLinks-PvdA wil de woningcorporaties en particuliere woningeigenaren stimuleren om als blok of buurt zo mogelijk eerder van het aardgas af te gaan.

Er is veel geld te verdienen aan schone energie. GroenLinks-PvdA wil dat hier lokaal van geprofiteerd wordt door alle inwoners. De winst mag niet verdwijnen in de zakken van projectontwikkelaars en investeerders. Wij streven naar 100% lokaal eigenaarschap. Dat betekent dat iedereen die woont in de omgeving van nieuwe energieprojecten mee kan praten over de invulling van het project en mee kan profiteren van de winsten van het project.

Ook willen we een gemeentelijk energiebedrijf oprichten, met behulp waarvan de lokale energietransitie betaald gaat worden en waarmee we iedereen die niet zelf kan investeren in duurzame energie kunnen steunen. De gemeente plaatst zelf windmolens en zonnevelden en blijft hiervan 100% eigenaar. Dit levert miljoenen op.

Deze winst wordt geïnvesteerd in de gemeenschap, we focussen daarbij op de regio’s die de lasten dragen, in het landschap of in overlast. Hiermee betalen we vooral de lokale energietransitie voor iedereen. Zo hebben we lokaal naast de lasten óók de lusten van schone energie.

Met de plannen van GroenLinks-PvdA profiteren we samen. We kunnen betalen voor de isolatie van gebouwen, energiesubsidies verstrekken, energieadviezen blijven geven, de energiecoöperaties ondersteunen

en starten met pilots om de gemeente aardgasvrij te maken. De energietransitie is dan voor iedereen haalbaar én betaalbaar.

Onze keuzes

 • We richten een nieuw energiebedrijf op, in eigendom van de gemeente
 • Het gemeentelijk energiebedrijf zet in op 3 windmolens en 5 hectare zon-op-land
 • We zetten eerst in op zon-op-dak, ook van bedrijven en boerderijen, maar accepteren dat we alleen daarmee onze doelen niet kunnen halen
 • We stellen samen met onze inwoners een visie op voor een nieuw energielandschap: daarmee beschermen we omwonenden en het landschap en bieden we ruimte aan combinaties van schone energie met (nieuwe) natuur, biodiversiteit en water
 • We dragen actief bij aan de Regionale Energiestrategie (RES), samen met onze buurgemeenten. De gemeente Land van Cuijk is daarbij een kartrekker, die streeft naar meer samenwerking binnen de RES regio
 • Energieprojecten moeten verplicht aan 50% lokaal eigendom voldoen, we streven naar 100%
 • We maken wijken en dorpen gefaseerd aardgasvrij, samen met onze In 2023 starten we een pilot met minstens één blok bestaande woningen
 • We houden rekening met de technische mogelijkheden van waterstof, waar huizen eventueel later nog op aangesloten kunnen worden
 • Bij renovaties van gebouwen zorgen we voor aardgasvrije verwarming
 • We gaan bodemvervuiling tegen, door een meld- of vergunningplicht voor alle aardboringen te onderzoeken
 • We versterken het ambtenarenapparaat op de afdelingen die werken aan duurzaamheid, schone energie en behoud van de natuur