Om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, moeten we de uitstoot van broeikasgassen als CO2 terugdringen. Dat vraagt om actie, om het nu maken van keuzes. En GroenLinks-PvdA maakt die keuzes.

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. GroenLinks-PvdA wil nu al zoveel mogelijk woningen, clubgebouwen, bedrijven, kantoren en winkels energieneutraal maken. Energie die we nodig hebben, wordt schoon en duurzaam opgewekt. Zo gaan we klimaatverandering tegen.

De eerste prioriteit is het veel beter isoleren van de gebouwen in onze gemeente. GroenLinks-PvdA wil extra inzetten op betere isolatie van bestaande bouw. Daarnaast moet worden gekozen voor energiezuinige apparatuur en verlichting. Allemaal maatregelen die altijd lonen, ook als een gebouw later van het aardgas af gaat. En dus moeten we ze nu nemen

Onze keuzes

  • De gemeente Land van Cuijk is klimaatneutraal in 2040
  • We isoleren 1.000 woningen per jaar, via een stimuleringsproject
  • Alle openbare verlichting gaat via LED lampen, we versnellen in de huidige plannen
  • Alle gemeentelijke gebouwen zijn nul-op-de-meter gebouwen in 2030
  • Elke vijf jaar maken we een energiescan van alle gemeentelijke gebouwen
  • We gaan door met spreekuren voor verduurzaming van huizen en zorgen dat er een informatie- en stimuleringspakket is voor het isoleren en verduurzamen van alle gebouwen