GroenLinks-PvdA vindt het belangrijk dat schone energie voor iedereen haalbaar én betaalbaar is. Inwoners of bedrijven die willen verduurzamen moeten worden geholpen door de gemeente. Waar regels duurzame plannen in de weg zitten, wil GroenLinks-PvdA meewerken aan versoepeling of maatwerk.

Lokale energiecoöperaties en andere duurzaamheidsinitiatieven zijn erg belangrijk en worden ondersteund. Zij kunnen inwoners informeren en enthousiasmeren, projecten opstarten, de gemeente adviseren en nog veel meer. GroenLinks-PvdA wil de coöperaties en initiatieven financieel ondersteunen om deze rol nog beter te vervullen, meer inwoners te bereiken en betere resultaten te boeken.

GroenLinks-PvdA wil extra aandacht voor inwoners met een kleinere beurs. Er moet passende informatie komen over energiebesparing en verduurzaming. Daarom wil GroenLinks-PvdA inkomensafhankelijke financiële stimuleringsmaatregelen.

Onze keuzes

  • We ondersteunen inwoners die samen energieprojecten opzetten, zoals het inkopen van zonnepanelen, LED lampen, inductiekookplaten of zuinige Cv-ketels
  • We ondersteunen de lokale energiecoöperaties met structureel geld
  • We gaan door met energieadvies spreekuren voor inwoners, verenigingen en ondernemers
  • We vergoeden energiescans en energieadvies als er actie op volgt, tenzij het gebouw of de locatie geen betaalbare maatregelen toelaat
  • We zorgen voor een inkomensafhankelijk stimuleringspakket voor energiemaatregelen met subsidies en goedkope leningen
  • We stimuleren dat inwoners van wie het eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen gebruik maken van andere daken en locaties via een postcoderoos