Groen in het Land van Cuijk

Het Land van Cuijk is een mooie, groene regio. Met prachtige natuur in gebieden als de Kuilen, de Kraaijenbergse plassen, de Raamvallei, de Oeffelter Meent en natuurlijk de Maasheggen. Zo’n prachtige leefomgeving is niet vanzelfsprekend. Door de stikstofcrisis, de snelle opwarming van de aarde en de manier waarop de mens met de natuur omgaat, staat onze groene omgeving onder druk, ook in het Land van Cuijk.

GroenLinks-PvdA wil de natuur en de biodiversiteit versterken en actief bijdragen aan de transities op het gebied van energie, klimaat en landbouw. Dat vraagt keuzes voor radicale vergroening.

Die keuzes maakt GroenLinks-PvdA in de volgende thema’s:

  • Natuur
  • Duurzame landbouw
  • Klimaatverandering
  • Ruimte delen

Thema’s

Maar een keuze uit onderstaande thema’s
Natuur
Landbouw
Klimaatverandering
Ruimte

De belangrijkste keuzes

 • In 2026 hebben we 90.000 bomen geplant, één voor elke inwoner
 • We breiden de natuur uit en verbinden de natuur met elkaar, in een nieuwe natuurvisie
 • Er komen geen nieuwe megastallen in het Land van Cuijk
 • We vergroenen de gemeente, om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering
 • We gaan zuinig om met de ruimte, en delen de ruimte met elkaar