Door klimaatverandering krijgen we extremer weer: heftige regenval en periodes van droogte en hitte. Daarop moeten we ons voorbereiden en aanpassen: klimaatadaptatie. Om lokale knelpunten van wateroverlast op te lossen wil GroenLinks-PvdA meer straten en woningen afkoppelen van regenpijpen en het gescheiden rioleringsstelsel verbeteren. Ook kiezen wij voor meer ruimte voor vijvers, natuurlijke infiltratie (wadi’s) en minder verharding, in de dorpen en in het buitengebied.

Om droogte en hitte tegen te gaan, is meer groen nodig. Verharde terreinen en daken vormen ‘hitte-eilanden’ met hogere temperaturen. GroenLinks-PvdA wil meer parken, groenstroken, geveltuintjes, waterelementen, groene gevels en groene daken in combinatie met zonnepanelen. Groen kan water langer vasthouden om verdroging tegen te gaan. Meer bomen en struiken die dieper wortelen zorgen ervoor
dat de grond meer water vasthoudt en dat de biodiversiteit van onze leefomgeving versterkt. Daarom kiest GroenLinks-PvdA voor meer groen.

GroenLinks-PvdA wil ook particuliere tuinen en gronden klimaatbestendig maken, door inwoners te stimuleren om tuinen te ontstenen, regenpijpen te ontkoppelen en meer ruimte te geven aan planten, insecten en vogels.

Onze Keuzes

  • We vergroenen de gemeente om meer water vast te houden in de bodem en om hitte-eilanden gericht tegen te gaan
  • We verbeteren het gescheiden rioleringsstelsel en breiden het uit bij onderhoud van straten
  • We verwijderen verharding in de openbare ruimte, of maken het waterdoorlatend
  • We stimuleren geveltuinen, groene gevels, groene daken en het afkoppelen van regenpijpen met subsidies
  • We verbeteren de kwaliteit van het water en nemen maatregelen om water op te vangen, samen met de waterschappen
  • We stoppen met het gebruik van houtkachels in bebouwde gebieden