Het is fijn leven in het land van Cuijk, dankzij ons verenigingsleven, de bruisende cultuursector, de prachtige natuur en de goede bereikbaarheid. GroenLinks-PvdA wil een gemeente waar iedereen zich prettig voelt en een fijn leven kan hebben. Dat betekent dat de nieuwe gemeente moet investeren in verenigingen, sport en recreatie, cultuur, het openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit.

Die investeringen alleen zijn niet genoeg om iedereen fijn te kunnen laten leven in het Land van Cuijk. Daarvoor moeten we ook zorgen voor een inclusieve samenleving, waar iedereen erbij hoort, voor een goede

ontvangst van vluchtelingen en tijdelijke arbeidsmigranten en voor fysieke en sociale veiligheid. Op al die onderwerpen maakt GroenLinks-PvdA de keuze voor fijn leven in het Land van Cuijk.

Thema’s

Die keuzes maken we bij de volgende thema’s:
Sport, recreatie en cultuur
OV en mobiliteit
Verkeer
Veiligheid
Inburgering
Inclusiviteit

De belangrijkste keuzes

  • De gemeente draagt actief inclusiviteit en antiracisme uit
  • We verbinden de geschiedenis van heel het Land van Cuijk, in een lokaal erfgoednetwerk
  • Alle gemeentelijke auto’s en voertuigen gaan emissievrij rijden
  • We maken meer goede fiets- en wandelroutes, binnen en buiten de kernen, en zorgen dat er voldoende bankjes en zitplekken zijn