In de gemeente Land van Cuijk leven mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, mensen met verschillende genders en seksuele geaardheden, mensen van verschillende herkomsten en mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Die verschillen, die diversiteit, maakt onze samenleving mooi en GroenLinks-PvdA juicht de diversiteit van harte toe. Wij willen dat iedereen in het Land van Cuijk zich veilig en gewaardeerd voelt en in staat is om fijn te leven in onze gemeente.

Discriminatie, op welke grond dan ook, moet de gemeente actief bestrijden. Het is niet genoeg om alleen aan de wettelijke taken te voldoen: de gemeente moet actief antiracisme en inclusiviteit uitdragen, bijvoorbeeld door symbolische handelingen als het hijsen van de progress- pride vlag. Rascisme, homohaat en alle andere vormen van verbaal en fysiek geweld als gevolg van discriminatie worden direct aangepakt.

GroenLinks-PvdA wil daarnaast extra aandacht voor intersectionaliteit en de extra problemen die dit voor groepen mensen meebrengt.

Onze keuzes

  • We grijpen direct in bij alle uitingen van discriminatie
  • De gemeente draagt actief inclusiviteit en antiracisme uit
  • We stellen een Lokale Inculsie Agenda op, op basis van het VN- verdrag
  • We hangen de progress-pride vlag vaker uit op het gemeentehuis
  • We schenken aandacht aan nationale momenten die stilstaan bij diversiteit en inclusiviteit, zoals bij Keti-koti, de Pride maand of bij Pride-evenementen
  • Bij alle openbare plekken hebben we aandacht voor toegankelijkheid
  • Er komt een lokaal fonds voor kleine toegankelijkheidsmaatregelen
  • We maken meer toiletten in de openbare ruimte en stimuleren het gebruik van de Hoge Nood app