Onze mobiliteit is sterk aan het veranderen. Verkeersdruk neemt sterk af, door spreiding over de dag als vervanging van de ochtend- en avondspits. Vaker thuiswerken en beeldvergaderen helpen daarbij. GroenLinks-PvdA wil deze alternatieven stimuleren en als gemeente het voorbeeld geven.

Bij een klimaatneutrale gemeente hoort bovendien emissievrij rijden om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2-uitstoot te verlagen.

GroenLinks-PvdA wil snel meer laadpunten voor elektrisch rijden plaatsen en laadpunten voor waterstofauto’s, zoals op bedrijventerrein de Laarakker, verder ondersteunen. In nieuwe contracten voor deeltaxi’s, leerlingenvervoer en bussen worden afspraken gemaakt over emissievrij rijden. Ook het eigen wagenpark van de gemeente wordt bij vervanging emissievrij.

Nieuwe vormen van mobiliteit moeten worden ondersteund door de gemeente. GroenLinks-PvdA is voorstander van initiatieven met (elektrische) deelauto’s als alternatief voor privéauto’s. Daarmee zorgen we voor minder blik op straat en zijn minder parkeerplaatsen nodig. Experimenten waarbij blokken woningen worden gebouwd zonder toegang voor auto’s of met ruimte voor deelauto’s juichen wij toe. Deze nieuwe mobiliteit willen we voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar maken.

Vrachtverkeer moet in de nieuwe gemeente niet meer dwars door onze dorpen heen. GroenLinks-PvdA wil het vrachtverkeer tussen Oost en West in de gemeente omleiden via de snelwegen.

Ook investeren we in beter openbaar vervoer, door in Den Haag te lobbyen voor snelle verbetering van de Maaslijn en door te blijven investeren in buurtbusverbindingen.

Onze keuzes

  • Alle gemeentelijke auto’s en voertuigen gaan emissievrij rijden
  • We plaatsen snel meer laadpalen voor elektrische auto’s
  • We maken een fietsrouteplan, waarin alle gemeentelijke fietsroutes in kaart worden gebracht, met elkaar worden verbonden en het onderhoud wordt vastgelegd
  • We kiezen vaker voor fietsstraten in de wijken, waar fietsers en voetgangers voorrang hebben en de auto slechts te gast is
  • We stellen een mobiliteitsplan op voor ambtenaren, met spitsmijden, deelrijden, fietsen, OV en thuiswerken
  • We lobbyen voor een mobiliteitshub in het Land van Cuijk
  • Vrachtverkeer leiden we om via de snelwegen en komt niet meer dwars door onze
  • We zetten ons in voor snelle verbeteringen aan de Maaslijn en betere aansluiting van de Maaslijn op andere vormen van openbaar vervoer
  • De buurtbus en andere vormen van lokaal openbaar vervoer ondersteunen we financieel
  • We verbinden een lokaal systeem van vrijwilligers met elektrische auto’s als aanvulling op het openbaar vervoer