De gemeente Land van Cuijk heeft een rijk verenigingsleven. Dit moeten we koesteren, onder andere door verenigingen te ondersteunen met subsidie. GroenLinks-PvdA wil verenigingen helpen als zij vragen hebben en verder ontlasten van bureaucratie. Daarnaast vindt GroenLinks-PvdA goede binnen- en buitensportvoorzieningen, net als kwalitatieve dorpshuizen, in al onze kernen noodzakelijk. Hier willen wij dan ook in investeren om ze toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden.

GroenLinks-PvdA ziet sociaal-culturele gebouwen bij voorkeur in gemeentelijk eigendom, eventueel geëxploiteerd door een stichting. De inhoudelijke doelstelling moet dan voorop staan: ontmoeten, sporten en cultuurdeelname. Dat mag geld kosten.

Naast de sportaccommodaties, is GroenLinks-PvdA voor meer spelen en bewegen in de openbare ruimte. Wij zijn voor speeltuinen, beweegroutes en beweegelementen voor alle leeftijden op meer plekken in de gemeente.

Naast sporten en ontmoeten hecht GroenLinks-PvdA aan een breed aanbod voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn geen luxe, reiken verder dan de muren van musea en theaters en bieden ruimte voor creativiteit, verrijking, sociale samenhang en educatie. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan verschillende vormen van cultuur. Om de jeugd te stimuleren, wil GroenLinks-PvdA de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie beter met elkaar verbinden.

Historisch erfgoed en monumenten in onze gemeente willen we behouden en moeten goed bereikbaar worden. Dit zijn ook interessante toeristische trekkers. De Romeinse wortels van Cuijk moeten beter zichtbaar gemaakt worden. In Grave wordt verder gewerkt aan de plannen van West8. Het Duits lijntje is verbindend in de nieuwe gemeente. Ook musea als het Oorlogsmuseum in Overloon worden gefaciliteerd. GroenLinks-PvdA wil de krachten bundelen door de oprichting van een gezamenlijk Land van Cuijk Erfgoednetwerk.

Onze keuzes

  • We ondersteunen alle verenigingen in de gemeente vraaggericht en nemen zo veel mogelijk bureaucratie weg
  • We verbinden de geschiedenis van heel het Land van Cuijk in een lokaal erfgoednetwerk
  • We staan achter de schouwburg Cuijk, het Weijertheater in Boxmeer, Myllesweerd in Mill, Catherinahof in Grave en Oelbroeck in Sint Anthonis, zodat we een divers cultuuraanbod kunnen realiseren
  • We omarmen daarnaast alle uitingen van cultuur op professioneel en amateurniveau
  • We verduurzamen de clubgebouwen van (sport)verenigingen
  • Samen met (sport)verenigingen stimuleren we gezonder gedrag
  • We stimuleren sporten en gezondere levenskeuzes, samen met organisaties als JOGG
  • We maken meer speeltuinen en plekken om te sporten en bewegen voor alle generaties
  • Er komt meer geld beschikbaar voor cultuureducatie voor kinderen, op en buiten school
  • We voeren een vuurwerkverbod in voor de hele Met oud & nieuw organiseren we in plaats daarvan centrale vuurwerkshows