GroenLinks-PvdA stelt niet de auto, maar fietsers, voetgangers en spelende kinderen centraal. In de dorpen willen wij zo veel mogelijk een maximumsnelheid van maximaal 30 km/u. Woonwijken maken we alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaande routes door wijken kunnen afgesloten worden voor auto’s, maar open blijven voor fietsers. Auto’s mogen nog overal komen, maar zijn binnen de dorpen niet het snelste vervoermiddel van A naar B (volgens het Houtens model).

Om straten veiliger te maken wil GroenLinks-PvdA slimme verkeersremmende maatregelen, voorrang voor fietsers en meer zebrapaden bij voorzieningen en scholen. Verkeershufters en foutparkeerders willen we harder aanpakken. GroenLinks-PvdA is voorstander van meer controle bij basisscholen en in wijken door BOA’s. Ook steunen we meer handhaving door de politie en de inzet van flitspalen, maar we beseffen dat de gemeente hier weinig invloed op heeft.

Alternatieven voor de auto zijn wandelen, fietsen en openbaar vervoer. GroenLinks-PvdA wil de fiets- en wandelstructuur versterken: toegankelijke stoepen en fietspaden in de dorpen en mooie ommetjes en fietsroutes in het buitengebied. Meer fietsenstallingen bij winkels, bushaltes, sociaal- culturele gebouwen en sportvoorzieningen. Fietsen en auto’s moeten zoveel mogelijk gescheiden zijn. Een fietsstraat is een goed alternatief voor autoluwere straten. We zetten ons ook in voor een kindlint: kindvriendelijke routes in de kernen die de belangrijkste gebouwen verbinden.

Onze keuzes

  • We voeren een maximumsnelheid van 30 km/u in, in alle straten binnen de bebouwde kom, met uitzondering van N-wegen
  • We richten woonwijken in voor bestemmingsverkeer en gaan sluipverkeer tegen
  • We maken meer goede fiets- en wandelroutes, binnen en buiten de kernen, en zorgen dat er voldoende bankjes en zitplekken zijn
  • We helpen ouderen en kinderen om veilig te kunnen bewegen in het verkeer
  • We trekken de snelfietsroute naar Nijmegen door van Cuijk naar Boxmeer