Om fijn te kunnen leven in het Land van Cuijk, moet iedereen zich op de eerste plaats veilig voelen. Veiligheid gaat verder dan alleen de beschikbaarheid van brandweer, politie of ambulance. Ook sociale

veiligheid is belangrijk. Denk aan groene, opgeruimde en veilige buurten. GroenLinks-PvdA wil dat kleine ergernissen snel worden opgelost en hufterig gedrag op straat wordt aangepakt. Denk aan hondenpoep, fout parkeren, afvaldumping, zwerfvuil en asociaal gedrag. GroenLinks-PvdA wil hiervoor voldoende toezicht van BOA’s hebben.

Veiligheid komt ook door goede zorg en toezicht in de buurt. Steeds meer ouderen, mensen met zorgbehoefte en mensen met een psychische aandoening wonen zelfstandig of begeleid in de wijken. Dit vraagt vooral ambulante zorg en wijkteams die snel ingezet worden, mede om daarmee de politie te ontlasten.

Onze keuzes

  • We focussen op handhaving, niet altijd op extra regelgeving
  • We zorgen voor voldoende BOA’s om ergernissen en overlast snel aan te pakken
  • We zorgen er via buurtbezoeken van welzijnswerkers, woningcorporaties, politie en de gemeente voor dat inwoners hun ergernissen kunnen bespreken
  • We zetten buurtbemiddeling eerder in
  • We maken afspraken met zorginstellingen, GGZ en politie over de aanpak van verwarde mensen
  • We houden aandacht voor de veiligheid op en om het water: de nautische veiligheid