In het Land van Cuijk wonen veel verschillende mensen en werken we in veel verschillende sectoren. De gemeente moet er daarom voor zorgen dat we een stevige economie hebben voor allerlei verschillende soorten werk, of dat nu in de bouw, het toerisme, de agri-food, de cultuur, het onderwijs, de zorg, als ondernemer, of in welke sector dan ook is. GroenLinks-PvdA wil die diversiteit versterken en zorgen dat iedereen kans heeft op fijn, goed betaald werk.

Maar GroenLinks-PvdA is er ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan aan een baan komen, zeker na de coronacrisis, en ook onder werkende mensen heerst helaas te veel armoede. GroenLinks-PvdA wil er voor zorgen dat iedereen een bestaanszekerheid heeft en kiest voor meer werk, meer ondersteuning en meer vrijheid voor iedereen om in de eigen behoeften te kunnen voorzien.

Thema’s

Die keuzes maken we bij de volgende thema’s:
Arbeidsmarkt
Minder armoede en schulden

De belangrijkste keuzes

  • Mensen met een bijstandsuitkering moeten tot €500 kunnen bijverdienen
  • We starten een experiment voor een basisinkomen, eventueel met andere gemeenten in de regio
  • Minimaregelingen in de gemeente worden verruimd naar 130% van het bijstandsniveau
  • We bieden meer ruimte voor evenementen in het centrum van de kernen en maken het centrum daarmee leuker en levendiger