Financiële problemen mogen nooit een reden zijn om niet te kunnen meedoen in onze gemeente. Zeker niet voor kinderen. GroenLinks-PvdA is blij met initiatieven zoals Stichting Leergeld, de Voedselbank en vele anderen, maar we zijn er niet trots op dat deze initiatieven nodig zijn. Iedereen heeft recht op zekerheid en de bestrijding van armoede is dan ook geen liefdadigheid. Een ruimhartig minimabeleid gebaseerd op vertrouwen vooraf hoort bij een saamhorige gemeente, waar we niemand laten vallen. Wie dit vertrouwen beschaamt wordt bestraft, maar dat mag geen reden zijn om de ondersteuning voor iedereen te versoberen.

Een blijvende zorg voor de gemeente zijn mensen die ondanks dat ze hard werken en geld verdienen, toch lastig het hoofd boven water kunnen houden, maar geen gebruik kunnen maken van ondersteuning door de gemeente. Werkende armen, met inkomens net boven de bijstandsgrens, zzp’ers, ondernemers met wisselende inkomsten of ouderen met een beperkt pensioen vallen nog te vaak buiten de boot. GroenLinks-PvdA wil dat de ondersteuning wordt verruimd, zodat het toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft.

GroenLinks-PvdA gaat uit van vertrouwen bij arbeidsbemiddeling en arbeidsparticipatie. Wij zijn tegen het opleggen van verplichte tegenprestaties en willen inwoners aanspreken op hun persoonlijke interesses. Ook in de bijstand moet vaker van vertrouwen worden uitgegaan om mensen te laten groeien.

Inwoners met schulden wil GroenLinks-PvdA gerichter helpen. Schulden door pech – zoals door scheiding, ziekte of een sterfgeval – willen wij kunnen kwijtschelden of overnemen. De kosten hiervan voor de gemeenschap zijn vaak lager dan de kosten die ontstaan als gevolg van de schulden. Mensen kunnen hun leven zelf weer opbouwen als ze een kortere tijd afhankelijk blijven van de gemeente, doordat wij de schulden kwijtschelden. Wij willen dat wie meer begeleiding nodig hebben met geldzaken, dat in een vroeg stadium krijgen en als bewindvoering nodig is, moet kwaliteit geleverd worden.

Ook wil GroenLinks-PvdA experimenteren met een basisinkomen: een klein inkomen dat iedereen in de samenleving krijgt en waar bovenop je een eigen inkomen kan bouwen. Op die manier stimuleren we werken en wordt meer werken altijd meer beloond, in plaats van dat er meteen op een uitkering wordt gekort als je meer verdient. Er zijn verschillende soorten basisinkomens, voetinkomens en andere vormen van een gezamenlijk inkomen. GroenLinks-PvdA ziet ze als kansen om het systeem te veranderen en wil alle werkbare opties onderzoeken.

Onze keuzes

  • Mensen met een bijstandsuitkering moeten tot €500 kunnen bijverdienen met deeltijdbanen of een kleine onderneming, zonder meteen gekort te worden
  • We starten een experiment voor een basisinkomen, eventueel met andere gemeenten in de regio
  • Minimaregelingen in de gemeente worden verruimd naar 130% van het bijstandsniveau
  • We zorgen voor betere informatie en eenvoudigere aanvraagformulieren, zodat ondersteuning van de gemeente toegankelijker wordt
  • We werken aan een repressievrije bijstand, waarin zo min mogelijk extra druk, regels en verplichtingen worden opgelegd en juist zo veel mogelijk kansen en oplossingen worden aangeboden
  • We werken samen met ervaringsdeskundigen om het beleid te verbeteren
  • We accepteren niet dat kinderen opgroeien in armoede en blijven werken aan oplossingen voor ieder kind
  • We nemen schulden vaker over of schelden ze vaker kwijt
  • We maken afspraken met bewindvoerders om de kwaliteit te vergroten