Het Land van Cuijk is een populaire gemeente om in te wonen. De omgeving is groen, er zijn veel voorzieningen en er is een goede bereikbaarheid. Het is dan ook niet gek dat het Land van Cuijk last heeft van de woningcrisis. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, hoge huurprijzen in de vrije sector en nog hogere prijzen voor koophuizen zorgen er voor dat veel mensen vastzitten op de woningmarkt.

GroenLinks-PvdA wil investeren in meer fijne en betaalbare woningen, voor iedereen. Dat betekent dat we nieuwe huizen en appartementen bouwen voor mensen die nu niet aan een woning kunnen komen, maar ook dat we investeren in fijne dorpen en wijken voor de bijna 90.000 mensen die nu al in het Land van Cuijk wonen. We moeten toekomstgericht bouwen, rekening houden met alle generaties en keuzes maken over hoe we onze ruimte benutten.

Thema’s

De volgende thema’s zijn daar bij belangrijk:
Meer betaalbare woningen
Toekomstgericht bouwen
Wonen voor jong en oud

De belangrijkste keuzes

  • We gaan minstens 250 sociale huurwoningen en 500 betaalbare koopwoningen bouwen
  • We bouwen tijdelijke woningen of tiny houses om snel de acute woningnood op te lossen
  • We gaan 1.000 bestaande woningen per jaar isoleren
  • We bouwen meer goedkope appartementen voor jongeren, ouderen en starters