Woningen in het Land van Cuijk zijn vaak duur. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente meer regie neemt om meer betaalbare woningen te

bouwen. Vooral voor inwoners die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. De verdeling van schaarste op de woningmarkt laten we niet over aan de markt.

GroenLinks-PvdA wil meer sociale huurwoningen én meer betaalbare koopwoningen bouwen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning

is onacceptabel lang en moet worden teruggedrongen. De woningcorporaties krijgen ruimte om nieuwe woningen te bouwen, waarbij combinaties worden gemaakt met betaalbare koopwoningen of middeldure huur om tot diversiteit in buurten te komen. Van alle

nieuwbouwwoningen moet minimaal vijftig procent betaalbaar zijn voor iedereen. Oftewel nieuwe koopwoningen onder de €250.000 v.o.n. En starterswoningen onder de €200.000.

Om de woningnood op te vangen, geeft GroenLinks-PvdA (naast extra nieuwbouw) ruimte aan tijdelijke woningen. Hiermee kan een acuut probleem worden opgelost en ontstaat ruimte om de locaties later alsnog anders in te richten. Bijvoorbeeld voor nieuwe natuur.

Om wonen betaalbaar te maken én te houden, wil GroenLinks-PvdA voorwaarden opnemen bij nieuwbouw. Voor sociale huurwoningen willen wij een lagere grondprijs vragen. Bij koopwoningen niet, want dan profiteert alleen de eerste koper. Om koopwoningen betaalbaar te maken, willen we vaker Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ruimte geven, ‘kopen naar wens’ toepassen, gemeentelijk beleid maken op toewijzingen en kavels of blokken woningen splitsen in meerdere woningen. Kleiner bouwen kan wel doorstroming forceren, maar is

relatief gezien niet veel goedkoper bij nieuwbouw. Om wonen duurzaam betaalbaar te houden, wil GroenLinks-PvdA een anti-speculatiebeding, een zelfbewoningsplicht, pilots met erfpacht en tijdelijke kortingen op grondprijs.

Onze keuzes

 • We versnellen de woningbouw en gaan minstens 250 sociale huurwoningen en 500 betaalbare koopwoningen bouwen.
 • We wijzen locaties aan voor tijdelijke woningen of tiny houses om snel de acute woningnood op te lossen. Deze staan voor ten minste tien jaar
 • We starten projecten met zelfbouw en circulair bouwen, zodat er snel tijdelijke, betaalbare woningen kunnen komen
 • We maken gemeentelijk beleid voor transparante toewijzing van woningen
 • We lobbyen voor de afschaffing van de verhuurdersheffing
 • Ruimte-voor-ruimte villa’s in het buitengebied staan we niet meer toe
 • We bouwen meer woningen in Collectief Particulier Eigenaarschap (CPO)
 • We voeren ‘kopen naar wens’ in: bij de aankoop van een woning hoef je niet de hele marktwaarde van de woning te betalen, maar biedt de corporatie de mogelijkheid tot een uitgestelde betaling
 • Grote kavels of blokken woningen splitsen we voor meer kleine woningen
 • We houden woningen betaalbaar door de invoering van een
 • anti-speculatiebeding, zelfbewoningsplicht, pilots met erfpacht en tijdelijke korting op grondprijzen
 • We zorgen voor meer hofjes en buurtweitjes
 • Leegstaande gebouwen geven we tijdelijk een andere bestemming, bijvoorbeeld voor tijdelijke woningen
 • We stimuleren doorstroming door inwoners uit de gemeente waar mogelijk voorrang te geven bij nieuwbouw