Alles wat we nu bouwen, moet toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat we energieneutraal en klimaatadaptief bouwen. GroenLinks-PvdA stelt hoge eisen aan nieuwbouw en aan de omgeving. Wij willen in het Land van Cuijk houtbouw realiseren, circulair bouwen en natuurinclusief

bouwen. Bij nieuwe bouwplannen worden vooraf afspraken over de groene leefomgeving en ruimte voor opvang van water gemaakt.

Ook de bestaande bouw wil GroenLinks-PvdA toekomstbestendig maken bij verbouwingen of renovaties. Isoleren, het aardgas afsluiten en energieneutraal worden, zijn stappen die juist dan gezet moeten worden. Hiervoor is de samenwerking met de woningcorporaties van

groot belang. Waar mogelijk moeten particuliere woningen in één project kunnen aanhaken bij de verduurzaming van woningen in eigendom van de corporaties.

Onze keuzes

  • We gaan 1.000 bestaande woningen isoleren per jaar, via een stimuleringsproject
  • We stellen hoge, duurzame eisen aan nieuwbouw
  • We starten bouwprojecten met houtbouw, circulair bouwen en naruurinclusief bouwen
  • We maken bestaande gebouwen energieneutraal samen met de eigenaren en woningcorporaties
  • We leggen vooraf vast dat er voldoende groen en ruimte voor water is bij bouwplannen