GroenLinks-PvdA wil jongeren, starters en ouderen extra helpen op de woningmarkt. Wij willen stimulerende maatregelen voor jongeren en starters om een eerste woning te kunnen kopen. Denk aan startersleningen, tijdelijke korting op grondprijs en ‘kopen naar wens’. Nieuwe starterswoningen en -appartementen bouwen we voor maximaal €220.000. Hiermee maken we de stap naar een koopwoning voor een grotere groep bereikbaar.

Dicht bij winkels en zorgvoorzieningen wil GroenLinks-PvdA meer sociale huur, middeldure huur én betaalbare en middeldure seniorenwoningen bouwen, voor ouderen die graag kleiner en gelijkvloers willen wonen. Met hulp, advies en gunstige voorwaarden willen we ouderen ondersteunen bij een eventuele verhuizing. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan ook voor ouderen een aantrekkelijk alternatief zijn en dat ondersteunen wij dan ook.

Onze keuzes

  • We bouwen meer goedkope appartementen voor jongeren, starters en ouderen
  • We helpen jongeren en starters met een starterslening, tijdelijke korting op de grondprijs van een eerste woning en ‘kopen naar wens’
  • We bouwen woningen voor ouderen dicht bij winkels en zorgvoorzieningen
  • We stimuleren oplossingen tussen zelfstandig wonen en het verzorgingshuis, zoals aanleunwoningen en woningen met zorg
  • We starten een pilot met erfpacht voor ouderenwoningen om zo de aankoopprijs laag te houden