In de nasleep van de coronacrisis is ons allemaal duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we goed voor elkaar zorgen en dat de zorgsector meer steun van de overheid nodig heeft. De gemeente heeft daarbij sinds een aantal jaar belangrijke taken voor gekregen, bijvoorbeeld bij de WMO, de Participatiewet en de jeugdzorg.

GroenLinks PvdA accepteert geen tekorten in de zorg, ook niet als die door Den Haag aan de gemeenten worden opgelegd. We accepteren ook geen wachtlijsten in de zorg en daarom moet de gemeente alles op alles zetten om de wachttijden te verkorten en vooral te voorkomen dat mensen een plek op de wachtlijsten nodig hebben.

Thema’s

Dat vraagt keuzes bij de thema’s:
Gezondheid
(thuis)zorg
Jeugdzorg en onderwijs

De belangrijkste keuzes

  • We geven extra aandacht aan mentale gezondheid
  • We werken intensief samen met de GGD voor meer preventie
  • We stellen menselijkheid, keuzevrijheid, aantoonbare kwaliteit en expertise voorop in de zorg, thuiszorg en jeugdzorg
  • We accepteren de tekorten op de jeugdzorg niet en gaan door met lobbyen naar het Rijk voor voldoende budget
  • We helpen bij het herinrichten van groene schoolpleinen