Volksgezondheid is door de coronacrisis actueler dan ooit, maar de opdracht voor gemeenten is ook groter dan ooit. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente intensiever samenwerkt met de GGD. Opnieuw kijken naar de (basis)taken van de GGD zorgt voor ruimte voor meer preventie, naast de bestrijding van ziekten.

De leefomgeving is van grote invloed op gezondheid. Schone lucht, biodiversiteit, rust en veiligheid dragen daaraan bij. Bij ruimtelijke besluiten over verkeer, bedrijvigheid, landbouw, veeteelt, recreatie, natuur en landschap wil GroenLinks-PvdA de impact op de volksgezondheid zwaarder laten wegen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor een goed woon- en leefklimaat.

Gezondheid en levensverwachting worden mede bepaald door sociaal- economische verschillen. Dit gevolg van het verschil tussen arm en rijk accepteert GroenLinks-PvdA niet. Wij willen een lokaal preventieakkoord sluiten om dit verschil in gezondheid te verkleinen. Samen met partners stimuleren we zo álle inwoners om gezonde keuzes te maken: meer bewegen, gezonder eten, minder roken, minder alcohol en een gezonde leefomgeving.

Iedereen moet zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen en zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. We zien dat het aantal 70+ers blijft groeien, terwijl het aantal potentiële mantelzorgers en zorgvrijwilligers afneemt. Het lokale sociale netwerk van mensen versterken is daarom van groot belang. GroenLinks-PvdA wil investeren in het verenigingsleven, bereikbare wijkpunten en dorpshuizen, activiteiten en beweegmogelijkheden. Sociom en de stichtingen voor het welzijn van ouderen leveren hierbij ondersteuning aan vrijwilligers. Het informele netwerk van inwoners wordt zo sterker. Hiermee bevorderen we zelfstandigheid en gaan we eenzaamheid tegen.

Onze keuzes

 • We versterken de samenwerkingen met zorgloketten, de GGD, huisartsen en andere zorgpartners
 • Met de GGD werken we intensief samen voor meer preventie
 • We geven de GGD een adviesrol over gezondheid bij ruimtelijke besluiten
 • De gezondheidsbelangen laten we zwaarder wegen bij ruimtelijke besluiten en bij vergunningen
 • We sluiten een lokaal preventieakkoord voor gezonder leven, met speciale aandacht voor kinderen en mensen met een lager inkomen
 • Scholen, sportparken, kinderdagverblijven en alle andere locaties waar kinderen vaak komen worden rookvrij
 • We ondersteunen nieuwe sociale initiatieven langer, zodat ze langer de tijd hebben om zich te bewijzen
 • We zorgen voor een ontmoetingsruimte in de buurt van alle dorpen en wijken in de gemeente
 • We ondersteunen activiteiten voor ouderen en jongeren in alle dorpen en wijken in de gemeente
 • We stoppen met onnodige herindicaties bij levenslange aandoeningen
 • We focussen op preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld via betere voeding, meer bewegen en meer veiligheid
 • We geven meer aandacht en waardering aan jonge mantelzorgers
 • We bestrijden eenzaamheid voor ouderen en jongeren door die twee groepen aan elkaar te koppelen
 • We hebben extra aandacht voor mentale gezondheid en erkennen dat problemen met mentale gezondheid even ernstig zijn als problemen met fysieke gezondheid