Kermisbeleid Land van Cuijk

Kermisbeleid Land van Cuijk Tijdens de laatste raadsvergadering, 25 mei 2023, is er een besluit genomen over het kermisbeleid Land van Cuijk. Er is geprobeerd om van al het oude beleid de beste punten terug te laten komen in het nieuwe beleid. Zo kunnen kernen waar de gemeente geen kermis voor uitschrijft zelf met een budget…