Sint Catharina Gasthuis

GroenLinks-PvdA stelt schriftelijke vragen over het verloederde Katrien en Palazzotheater in Grave

GroenLinks-PvdA stelt schriftelijke vragen over het verloederde Katrien en Palazzotheater in Grave In het historisch centrum van Grave staan twee beeldbepalende vastgoedobjecten. Het gaat hierbij om het voormalig Sint Catharina Gasthuis (Katrien) uit 1835 aan de Brugstraat en het voormalig Palazzotheater aan de Maasstraat. Sinds 1 januari 2014 staat Katrien leeg. Begin 2021 is het…

Schone lucht

Schone Lucht Akkoord

Schone Lucht Akkoord Tijdens de raadsvergadering van 9 maart heeft onze gemeente besloten zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). GroenLinks-PvdA is tevreden en vind het goed dat er nu ook een uitvoeringsprogramma ligt. Het geeft de goede richting en een aantal concrete acties om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezondheidswinst te…

Prestatieafspraken tussen gemeente Land van Cuijk en woningstichtingen Mooiland en Wonen Vierlingsbeek 2023

Prestatieafspraken tussen gemeente Land van Cuijk en woningstichtingen Mooiland en Wonen Vierlingsbeek 2023 Elk jaar maakt de gemeente afspraken met de woningstichtingen over waar gebouwd gaat worden, hoeveel en wanneer. Vanaf de start van onze nieuwe, grote gemeente hebben wij ons als fractie GroenLinks-PvdA sterk gemaakt voor uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en goedkope…

Schriftelijke vragen over regenboogvlag

Schriftelijke vragen over regenboogvlag Samen met D66 en SP heeft de GroenLinks-PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld over het weigeren om de regenboogvlag uit te hangen op 15 april. Op die dag werden door het hele land regenboogvlaggen uitgehangen als reactie op recente gevallen van geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap. Het college van de gemeente Land…

Natuurvisie in de maak

Natuurvisie in de Maak Vorige maand (donderdag 23 maart) is een eerste presentatie gegeven over de natuurvisie Land van Cuijk. GroenLinks-PvdA wethouder Antoinette Maas heeft de gemeenteraad bijgepraat over de plannen om te komen tot zo’n natuurvisie. In de visie legt de gemeente haar beleid voor de komende jaren vast op het vlak van natuurontwikkeling…

Erfgoedbeleid Land van Cuijk

Erfgoedbeleid Land van Cuijk Tijdens de laatste raadsvergadering, 6 April 2023, is er een besluit genomen over het Erfgoedbeleid Land van Cuijk. In de voorbereiding is met veel belanghebbenden in dit onderwerp gesproken en dat was zeker terug te zien in de plannen. Wij, als GroenLinks-PvdA, hebben altijd gezegd dat er een lokaal erfgoednetwerk zou moeten…

Op de fiets naar Velp en Grave

Op de fiets naar Velp en Grave Elk half jaar gaat de fractie van GroenLinks – PvdA samen met wethouder Antoinette Maas op werkbezoek bij een deel van de mooie gemeente Land van Cuijk. Het is belangrijk om kennis te maken met diverse plekken in onze gemeente. Op 12 mei, een zonnige vrijdagmiddag, stapte de…

Kermisbeleid Land van Cuijk

Kermisbeleid Land van Cuijk Tijdens de laatste raadsvergadering, 25 mei 2023, is er een besluit genomen over het kermisbeleid Land van Cuijk. Er is geprobeerd om van al het oude beleid de beste punten terug te laten komen in het nieuwe beleid. Zo kunnen kernen waar de gemeente geen kermis voor uitschrijft zelf met een budget…