Gemeenteraad Land van Cuijk kiest (toch) voor meer duurzame energie

Gemeenteraad Land van Cuijk kiest (toch) voor meer duurzame energie Afgelopen donderdag werden de energievisie en het beleid voor windmolens en zonneparken behandeld in de gemeenteraad van het Land van Cuijk. Ondanks voorstellen van andere partijen, heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met ambitieus nieuw beleid en alle voorstellen van GroenLinks-PvdA. Windmolens en zonneparken…

Renovatie de Kwel Cuijk

Op 4 Juli hebben wij een artikel gedeeld over het beschikbaar stellen van een krediet ter waarde van 3,5 mln om de Kwel te gaan renoveren. Wij zijn toen met een kritische blik het proces ingegaan en hebben de wethouder gevraagd om na de onderhandelingen terug te komen bij de gemeenteraad, zodat wij nog iets van…

Land van Cuijk gaat aan de slag met Klimaatlabels

Land van Cuijk gaat aan de slag met Klimaatlabels Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 2 november is het Raadsvoorstel Ambitie Klimaat door middel van Klimaatlabels aangenomen. We spraken wethouder Antoinette Maas over het raadsvoorstel uit haar portefeuille.  Wat kun je met een klimaatlabel? Met het instrument ‘klimaatlabels’ kun je inzicht krijgen in de relatie tussen…

Gemeente kiest voor gezonde en duurzame mobiliteit

Gemeente kiest voor gezonde en duurzame mobiliteit In de vergadering van 14 december 2023 is in de gemeenteraad van Land van Cuijk het Mobiliteitsplan van GroenLinks-PvdA wethouder Antoinette Maas vastgesteld. Dit plan is een lange termijnvisie op de mobiliteit binnen deze gemeente, dus over de bereikbaarheid van de gemeente via de fiets, het OV, de…

Terugblik op 2023: Dit hebben we bereikt

Terugblik op 2023: Dit hebben we bereikt We starten dit nieuwe jaar als fractie weer met volle goede moed aan inmiddels de tweede helft van deze periode in de gemeenteraad. Dat is ook altijd een goed moment om terug te kijken naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Als wij als fractie terugkijken op…

Menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten

Menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten Donderdagavond 18 Januari hebben we in de commissie voor het eerst gesproken over het beleid huisvesting arbeidsmigranten. We zijn blij dat het college actief bezig is om hier beleid voor te maken. We vinden namelijk dat deze mensen, die over het algemeen werk doen wat wij niet willen doen, een goede…

Heropening vliegbasis de Peel

Heropening vliegbasis de Peel In 2019 werd bekend dat defensie 3 maal 6 weken wilde gaan vliegen met de F-35 van de gesloten vliegbasis de Peel. Deze basis ligt westelijk van Venray. Dit initiatief werd stilgelegd omdat defensie werkte aan een nota betreffende de ruimte die defensie nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken.Deze…